Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Introducere

Noi („PwC”, „nouă” sau „al nostru”) suntem ferm angajați în protejarea datelor cu caracter personal. Această notă de informare descrie motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal și oferă informații referitoare la drepturile individuale. Putem utiliza datele cu caracter personal care ne-au fost transmise în oricare scop descris în prezenta  notă de informare sau după cum s-a menționat în momentul colectării acestora.

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile referitoare la persoanele în viață identificate sau care pot fi identificate. PwC prelucrează datele cu caracter personal în diferite scopuri, iar mijloacele de colectare, temeiul legal de prelucrare, utilizare, divulgare și perioadele de păstrare pentru fiecare scop pot diferi. 
Atunci când colectăm și utilizăm datele cu caracter personal, politica noastră este de a fi transparenți cu privire la motivele și modul în care le prelucrăm. 

Securitatea

Securitatea tuturor datelor pe care le deținem este un aspect foarte important.  Procedăm conform standardelor internaționale de securitate recunoscute și sistemul nostru de management al securității informațiilor referitor la datele confidențiale ale clienților este certificat independent conform cerințelor ISO/IEC 27001: 2013.  Avem un cadru de politici, proceduri și de formare în vigoare referitor la protecția datelor cu caracter personal, confidențialitate și securitate și verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor în vigoare în scopul păstrării în siguranță a datelor pe care le deținem. 

Temeiul legal pentru prelucrare

Temeiurile legale pentru fiecare activitate de prelucrare sunt precizate în secțiunile relevante de mai sus. Când prelucrăm informațiile cu caracter personal pentru interesele noastre legitime, ne asigurăm că luăm în considerare și cântărim impactul potențial asupra persoanei vizate (pozitiv și negativ), precum și drepturile acestei persoane conform legislației de protecție a datelor cu caracter personal. Interesele noastre legitime de afaceri nu prevalează automat în raport cu interesele persoanelor vizate - nu vom prelucra datele cu caracter personal în cazul în care impactul asupra persoanei vizate prevalează asupra intereselor noastre (decât dacă avem consimțământul sau ni se solicită altfel sau ni se permite prin lege).

Modificări aduse acestei note de informare

Recunoaștem faptul că transparența este o responsabilitate continuă, astfel că vom revizui periodic această notă de informare.

Această notă de informare a fost actualizată ultima dată la 1 noiembrie 2023.

Operatorul de date și informațiile de contact

Operatorul de date este PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. sau o firmă membră PwC, inclusă la acest link, care este o parte contractantă în scopurile furnizării sau recepționării serviciilor, entitatea pe care ați contactat-o sau care vă contactează.

Dacă aveți întrebări referitoare la această notă de informare sau la modul și motivele pentru care prelucrăm datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa:

Ana Tower, etaj 24, Bd. Poligrafiei nr. 1A, sector 1, 013704 București, România.

E-mail: ro_privacy@pwc.com   
Telefon:  +40 21 225 3000

 

Follow us