Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Persoanele ale căror date cu caracter personal le obținem referitor la furnizarea serviciilor pentru clienții noștri

20/04/18

Colectarea datelor cu caracter personal

Politica noastră este de a colecta numai datele cu caracter personal necesare scopurilor precizate și le solicităm clienților noștri să comunice datele cu caracter personal numai dacă acest lucru este imperativ necesar acestor scopuri.

Dacă trebuie să prelucrăm datele cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor noastre, le solicităm clienților noștri să furnizeze informațiile necesare persoanelor vizate referitor la utilizarea acestora.  

Colectăm și utilizăm datele de contact pentru clienții noștri în scopul gestionării și păstrării relației noastre cu aceste persoane. Vă rugăm să consultați secțiunea Contacte comerciale din această notă de informare pentru a afla mai multe informații despre modul în care prelucrăm acest tip de date.

Dată fiind diversitatea serviciilor pe care le furnizăm clienților (dați click aici pentru a afla informații despre serviciile noastre), prelucrăm multe categorii de date cu caracter personal, inclusiv:

 • detalii de contact;
 • activități de afaceri;
 • informații despre organele de conducere și angajați;
 • state de plată și alte detalii financiare; și
 • investiții și alte interese financiare.

În general, colectăm datele cu caracter personal de la clienții noștri sau de la un terț care acționează conform instrucțiunilor respectivului client. Pentru anumite servicii, de exemplu, la efectuarea unei analize-diagnostic asupra unei entități țintă pentru o achiziție în numele clientului, putem obține date cu caracter personal de la conducerea și angajații respectivei ținte sau de la un terț care acționează conform instrucțiunilor entității țintă.Utilizarea datelor cu caracter personal

Utilizăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Furnizarea serviciilor profesionale

Furnizăm o gamă diversă de servicii profesionale (dați click aici pentru informații referitoare la serviciile noastre). Unele dintre serviciile noastre necesită prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul furnizării de consultanță și livrabile. De exemplu, verificăm datele din statele de plată ca parte a unui audit și adesea trebuie să utilizăm datele cu caracter personal pentru a furniza servicii de consultanță privind misiunile internaționale și pensiile.

 • Administrarea, gestionarea și dezvoltarea afacerilor și serviciilor noastre

Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul desfășurării activității noastre, inclusiv:

 • gestionarea relației noastre cu clienții;
 • dezvoltarea afacerilor și serviciilor noastre (cum ar fi identificarea nevoilor clienților și îmbunătățirea calității serviciilor);
 • gestionarea și utilizarea sistemelor IT;
 • găzduirea sau facilitarea găzduirii evenimentelor; și
 • administrarea și gestionarea site-ului nostru și a sistemelor și aplicațiilor.
 • Securitatea, activități de management al calității și riscurilor

Avem măsuri de securitate în vigoare pentru protejarea informațiilor noastre și ale clienților (inclusiv datele cu caracter personal), care implică detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate ca parte a procesului nostru de monitorizare a securității; de exemplu, scanarea automatizată pentru identificarea mesajelor electronice periculoase. Monitorizăm calitativ serviciile furnizate clienților, proces care poate implica prelucrarea datelor cu caracter personal stocate în fișierul pentru respectivul client. Avem politici și proceduri în vigoare pentru monitorizarea calității serviciilor noastre și pentru gestionarea riscurilor aferente contractelor cu clienții.  

 • Respectarea cerințelor impuse de lege, reglementări sau de organismele profesionale ale căror membru suntem

La fel ca orice furnizor de servicii profesionale, suntem supuși obligațiilor legale, de reglementare și profesionale. Trebuie să păstrăm anumite evidențe pentru a demonstra că serviciile noastre sunt furnizate în conformitate cu acele obligații, iar aceste evidențe pot conține date cu caracter personal.

Temeiul legal pentru prelucrare

Dacă prelucrarea datelor pe care le obținem cu privire la furnizarea serviciilor către clienții noștri este necesară pentru respectarea unei obligații legale, cum ar fi reglementările fiscale sau necesitatea de a dovedi și documenta serviciile profesionale furnizate, procesarea se va baza pe obligația legală. Dacă datele cu caracter personal mai sus menționate sunt prelucrate în celelalte scopuri precizate în această secțiune, ne bazăm pe interesul legitim (de exemplu, furnizarea serviciilor noastre) sau pe consimțământ, în cazul în care solicităm consimțământul persoanei vizate.

Păstrarea datelor

Păstrăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară scopului în care au fost colectate (inclusiv conform cerințelor legislației sau reglementărilor aplicabile).   

În absența cerințelor legale, de reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră standard de păstrare a evidențelor și a altor documente justificative create pentru furnizarea serviciilor nu depășește 10 ani.

Follow us