Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Clienți persoane fizice

20/04/18

Colectarea datelor cu caracter personal

Politica noastră este de a colecta numai datele cu caracter personal necesare scopurilor precizate și le solicităm clienților noștri să transmită datele cu caracter personal numai dacă acest lucru este imperativ necesar acestor scopuri.

Dacă trebuie să prelucrăm datele cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor profesionale, le solicităm clienților noștri să furnizeze acelor persoane vizate implicate, cum ar fi membri ai familiei acestora, informațiile necesare referitor la utilizarea acestor date.

Dată fiind diversitatea serviciilor pe care le furnizăm clienților persoane fizice (dați click aici pentru a afla informații despre serviciile noastre), prelucrăm multe categorii de date cu caracter personal, inclusiv cele necesare serviciilor furnizate:

 • detalii de contact;
 • activități de afaceri;
 • informații despre familie;
 • venituri, impozitare și alte detalii financiare; și
 • investiții și alte interese financiare.

Pentru anumite servicii sau activități, când se solicită prin lege sau cu consimțământul personal, putem să colectăm și categorii speciale de date cu caracter personal.   

În general, colectăm datele cu caracter personal de la clienții noștri sau de la un terț care acționează conform instrucțiunilor respectivului client.  

Utilizarea datelor cu caracter personal

Utilizăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Furnizarea serviciilor profesionale

Furnizăm o gamă diversă de servicii profesionale. Unele dintre serviciile noastre necesită prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul furnizării de consultanță și livrabile. De exemplu, trebuie să folosim datele cu caracter personal pentru a furniza unei persoane fizice servicii de consultanță fiscală, în domeniul contribuțiilor sociale sau de imigrare.

 • Administrarea, gestionarea și dezvoltarea afacerilor și serviciilor noastre

Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul desfășurării activității noastre, inclusiv:

 • gestionarea relației noastre cu clienții;
 • dezvoltarea afacerilor și serviciilor noastre (cum ar fi identificarea nevoilor clienților și îmbunătățirea calității serviciilor);
 • gestionarea și utilizarea sistemelor IT;
 • găzduirea sau facilitarea găzduirii evenimentelor; și
 • administrarea și gestionarea site-ului nostru și a sistemelor și aplicațiilor.
 • Securitatea, activități de management al calității și riscurilor

Avem măsuri de securitate în vigoare pentru protejarea informațiilor noastre și ale clienților (inclusiv datele cu caracter personal), care implică detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate ca parte a procesului nostru de monitorizare a securității; de exemplu, scanarea automatizată pentru identificarea mesajelor electronice periculoase. Monitorizăm calitativ serviciile furnizate clienților, proces care poate implica prelucrarea datelor cu caracter personal stocate în fișierul pentru respectivul client. Avem politici și proceduri în vigoare pentru monitorizarea calității serviciilor noastre și pentru gestionarea riscurilor aferente contractelor cu clienții.  Colectăm și păstrăm datele cu caracter personal ca parte a procedurilor de acceptare a clienților și de executare a contractelor.

 • Furnizarea către clienții noștri a informațiilor despre noi și gama noastră de servicii

În conformitate cu legislația aplicabilă, utilizăm detaliile de contact ale clientului pentru a furniza informații despre noi și serviciile noastre pe care le considerăm a fi de interes, de exemplu, actualizări și informații noi în industrii specifice, alte servicii care pot fi relevante, și invitații la evenimente.  

 • Respectarea cerințelor impuse de lege, reglementări sau organismele profesionale ale căror membru suntem

La fel ca orice furnizor de servicii profesionale, suntem supuși obligațiilor legale, de reglementare și profesionale. Trebuie să păstrăm anumite evidențe pentru a demonstra că serviciile noastre sunt furnizate în conformitate cu acele obligații, iar aceste evidențe pot conține date cu caracter personal.

Temeiul legal pentru prelucrare

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în această secțiune este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea serviciului, prelucrarea se bazează pe temeiul legal contractual. Dacă prelucrarea datelor este necesară pentru respectarea unei obligații legale cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale sau necesitatea de a dovedi și documenta serviciile profesionale furnizate, procesarea se va baza pe obligația legală. Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile menționate mai sus, ne bazăm pe interesul legitim sau pe consimțământ, în cazul în care solicităm consimțământul persoanei vizate. 

Păstrarea datelor

Păstrăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară scopului în care au fost colectate (inclusiv conform cerințelor legislației sau reglementărilor aplicabile).   

În absența cerințelor legale, de reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră standard de păstrare a evidențelor și a altor documente justificative create pentru furnizarea serviciilor nu depășește 10 ani.

Follow us