Sectorul public

De-a lungul anilor, echipele noastre dedicate au dobândit experienţă în proiecte complexe derulate pentru sectorul public la nivel local, regional, naţional şi internaţional. Ne-am implicat în diverse demersuri ce au avut ca scop îmbunătăţirea legislaţiei sau practicilor legate de sectorul public. Unul din obiectivele nostre este să clarificăm aspectele legate de proiectele din sectorul public, să înţelegem în profunzime nevoile tuturor părţilor implicate şi să găsim variante optime de a reconcilia interesul public şi cel privat.

Oferim servicii integrate pentru sectorul public, iar echipele noastre de consultanţi pot furniza puncte de vedere inovative şi soluţii noi în acest domeniu.

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner

Tel: +40 21 225.3708

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de consultanta fiscala si juridica, Romania

Tel: +40 21 225.3794

Monica Biota

Partener, Servicii de audit, Romania

Tel: +40 21 225.3881

Bogdan Belciu

Partener, Servicii de Consultanţă în Afaceri şi Management, Romania

Tel: +40 21 225.3566

Follow us