Furnizorii (inclusiv subcontractanții și persoanele asociate cu furnizorii și subcontractanții noștri)

20/04/18

Colectarea datelor cu caracter personal

Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal despre furnizorii noștri (inclusiv subcontractanții și persoanele asociate cu furnizorii și subcontractanții noștri) pentru a gestiona relația, a contracta, a primi serviciile de la furnizorii noștri și, unde este cazul, pentru a furniza servicii profesionale clienților.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Utilizăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Recepționarea serviciilor

Prelucrăm datele cu caracter personal referitor la furnizorii noștri și personalul acestora în scopul recepționării serviciilor. De exemplu, dacă un furnizor ne oferă servicii de administrare a birourilor sau alte servicii externalizate, vom prelucra datele cu caracter personal ale acelor persoane care ne furnizează serviciile.

 • Furnizarea serviciilor profesionale către clienți

Dacă un furnizor ne ajută la furnizarea serviciilor profesionale către clienții noștri, prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor implicate în furnizarea serviciilor în scopul administrării și gestionării relației noastre cu furnizorul și cu persoanele relevante și în scopul furnizării serviciilor către clienții noștri (de exemplu, dacă furnizorul nostru ne furnizează personal care să lucreze cu noi ca parte a echipei PwC pentru furnizarea serviciilor profesionale către clienții noștri).

 • Administrarea, gestionarea și dezvoltarea afacerilor și serviciilor noastre

Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul desfășurării activității noastre, inclusiv:

 • gestionarea relației noastre cu furnizorii;
 • dezvoltarea afacerilor și serviciilor noastre (cum ar fi identificarea nevoilor clienților și îmbunătățirea calității serviciilor);
 • gestionarea și utilizarea sistemelor IT;
 • găzduirea sau facilitarea găzduirii evenimentelor; și
 • administrarea și gestionarea site-ului nostru și a sistemelor și aplicațiilor.
 • Securitatea, activități de management al calității și riscurilor

Avem măsuri de securitate în vigoare pentru protejarea informațiilor noastre și ale furnizorilor (inclusiv datele cu caracter personal), care implică detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate ca parte a procesului nostru de monitorizare a securității; de exemplu, scanarea automatizată pentru identificarea mesajelor electronice periculoase. Avem politici și proceduri în vigoare pentru monitorizarea calității serviciilor noastre și pentru gestionarea riscurilor referitoare la furnizorii noștri. Colectăm și păstrăm datele cu caracter personal ca parte a procedurilor de contractare ale furnizorului. Monitorizăm calitativ serviciile furnizate, proces care poate implica prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • Oferirea de informații despre noi și gama noastră de servicii

Dacă nu ni se solicită altfel, utilizăm detaliile comerciale de contact pentru a furniza informațiile pe care le considerăm de interes despre noi și serviciile noastre. De exemplu, actualizări și informații noi în industrii specifice, alte servicii care pot fi relevante, și invitații la evenimente

 • Respectarea cerințelor impuse de lege, reglementări sau organismele profesionale ale căror membru suntem

La fel ca orice furnizor de servicii profesionale, suntem supuși obligațiilor legale, de reglementare și profesionale. Trebuie să păstrăm anumite evidențe pentru a demonstra că serviciile noastre sunt furnizate în conformitate cu acele obligații, iar aceste evidențe pot conține date cu caracter personal.

Temeiul legal al prelucrării

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în această secțiune este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, când operațiunile de prelucrare sunt necesare destinatarului serviciului, prelucrarea se bazează pe temeiul legal contractual. Dacă prelucrarea datelor este necesară pentru respectarea unei obligații legale cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale sau necesitatea de a dovedi și documenta serviciile profesionale primite, procesarea se va baza pe temeiul legal. Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în celelalte scopuri menționate mai sus, ne bazăm pe interesul legitim (cum ar fi recepționarea serviciilor, furnizarea serviciilor, administrarea, gestionarea și dezvoltarea afacerii, securitatea, activitățile de gestionare a calității și a riscurilor) sau pe consimțământ, în cazul în care solicităm consimțământul persoanei vizate.

Păstrarea datelor

Păstrăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară scopului în care au fost colectate (inclusiv conform cerințelor legislației sau reglementărilor aplicabile).   

Datele cu caracter personal pot fi păstrate perioade de timp mai lungi dacă sunt necesare perioade extinse de păstrare conform legii sau reglementărilor și în scopul constatării, exercitării sau apărării drepturilor noastre în instanță. 

Follow us