Servicii de audit financiar și servicii de non-audit

Auditul viitorului, astăzi

Fuziunea perfectă între oameni și tehnologie

Descoperiți importanța auditului 

Bun-venit în noua eră a auditului. O eră în care directorul financiar și echipa sa dețin controlul total asupra activității zilnice și ajută la îmbunătățirea eficienței și a performanței companiei în mod constant. Este un univers în care așteptările acționarilor sunt îndeplinite și care generează analize valoroase și bine documentate. Este o lume în care directorul financiar se transformă din observator în catalizator al performanțelor companiei.

Soluții personalizate

În calitate de companie, vă transformați în fiecare zi pentru a face parte tot mai mult din ecosistemul informațional digital. Vă conectați cu clienții, furnizorii, băncile, autoritățile și piețele financiare, făcând schimb de date și informații rapid și automatizat. Toate acestea necesită o tehnologie nouă si solida. În același timp, auditul evoluează rapid, aveți nevoie de o calitate ridicată a datelor, de o eficiență a costurilor, de securitate, transparență și multe altele.

Auditul viitorului, astăzi

Playback of this video is not currently available

Auditul viitorului, astăzi

Serviciile noastre

Audit financiar

 • Audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA)  adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) ca  standarde naţionale de audit sau cu alte standarde de audit general acceptate
 • Audit de conformitate (BNR, ANRE, etc.) în condordanţă cu cerinţele diverselor organisme de reglementare
 • Cursuri de IFRS, standarde de raportare statutare şi alte standarde (PwC's Academy)

 

Servicii de consultanţă financiar-contabilă

 • Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu IFRS sau cu alte standarde  contabile recunoscute (US sau UK GAAP)
 • Servicii de certificare, consultanţă în domeniul reglementărilor contabile şi de raportare financiară
 • Audit al fondurilor nerambursabile (Fonduri Europene şi Ajutoare de Stat)
 • Manuale de politici contabile (OMF1802, IFRS, Pachete de Grup)
 • Proiecte de reconstrucţie de registre de mijloace fixe, refacerea modelului de costing, etc.

Gestionarea riscurilor

 • Audit Intern
 • Servicii de risc și reglementare
 • Securitate cibernetică, Confidețialitatea datelor și Identitate Digitală
 • Asigurarea datelor
 • Asigurarea proiectului

Maximizați beneficiile folosind interacțiunea dintre oameni și tehnologie

Auditul nostru bazat pe tehnologie este adaptat situației actuale. Schimbările le abordăm împreună. Ne alocăm timp pentru a vă ghida de-a lungul procesului de identificare a aspectelor în care inovația este necesara. Ulterior, ne asigurăm că tranziția se desfășoară fără probleme și într-un ritm agreat de client. Împreună, vom adapta corespunzător procesele, sistemele de control, structurile și sistemele de guvernanță corporativă, acesta fiind modul de a genera, analiza și utiliza adecvat datele necesare pentru un audit eficient.

Auditul și IQ-ul digital sunt combinate pentru a furniza servicii excepționale.

Planuri de audit relevante, testări specifice și servicii de calitate.

Procedura standard de audit ar putea scoate la suprafață probleme nedetectate anterior.

Economisiti timp - în pregătirea și gestionarea datelor dar și în minimizarea disfuncționalităților.

Echipa de audit creează automatizările necesare desfășurării procedurii de audit.

Rezultatul procesului de audit va oferi informații relevante despre compania clientului contractat.

< Back

< Back
[+] Read More

Redefinim procesul de audit

Auditul digital reprezintă mixul perfect de resurse umane și tehnologie: oferă o calitate superioară, economisește timp și pune la dispoziție informații amănunțite. 

Abordăm schimbările împreună. Ne alocăm timp pentru a vă ghida de-a lungul procesului de identificare a zonelor în care inovația este oportună si apoi ne asigurăm că tranziția se desfășoară fără probleme într-un ritm confortabil companiei.  Împreună, vom adapta corespunzător procesele, sistemele de control, structurile și vom integra, sistemele, conforme de guvernare corporativă- acesta fiind unicul modul de a genera, analiza și utiliza adecvat datele necesare pentru realizarea unui audit eficient.

 

The audit re-imagined: collaboration platform

Oferă calitate și consecvență folosind o abordare bazată pe riscuri.

Aura, sistemul nostru global ERP, asigură desfășurarea activității într-un mod standardizat și metodologic la nivel global și local. Sistemul este utilizat de peste 100.000 de auditori din întreaga lume, în cadrul fiecărui audit. Aura asigură o abordare consecventă, concentrată și eficientă a riscului de audit. Aura presupune:

 • O mai bună înțelegere a companiei, o transparență totală a procesului de audit.

 • O mai mare concentrare asupra aspectelor care contează, prin abordarea sistematică a riscurilor.

 • Software-ul nostru pentru detectarea riscurilor ajută echipele să identifice acele riscuri relevante și să efectueze testele necesare.

 • Consecvență și calitate în livrarea auditului pentru întregul portofoliu de clienți.

 • Monitorizarea și statusul procesului de auditare sunt securizate, sunt disponibile în timp real și accesibile de pe dispozitivele mobile, oriunde și oricând.

Oferă o perspectiva reală asupra business-ului și facilitează obținerea de informații detaliate în cadrul companiei.

 Vizionati aici clipul video Halo

Halo sau tehnologia de audit, folosită pentru analiza datelor folosită de noi, testează și analizează volume uriașe de date esențiale pentru companie, îmbunătățește analiza și evaluarea  riscurilor, și totodată oferă acces la o gama largă de  informații folositoare. Halo revoluționează misiunile de audit valorificând puterea datelor.

 • Permite o înțelegere aprofundată a companiei ce are drept scop îmbunătățirea calității procesului de audit.

 • Analizează în mod combinat tendințele și indicatorii importanți, oferindu-vă mai multe informații prin utilizarea datelor pe care le primim în cadrul auditului.

 • Dispune de tehnici de vizualizare ce evidențiază instantaneu modelele recurente și tranzacțiile cu risc crescut, permițând astfel o înțelegere aprofundată a companiei și constituind o bază solidă pentru discuții mai relevante.

Permite automatizarea sarcinilor manuale, ceea ce duce la o eficiență sporită.

Conectează oamenii în timp real

Vizionati aici clipul video Connect

Connect, instrumentul nostru pentru coordonare la nivel global, asigură schimb de informații într-un mod rapid, eficient și sigur în fiecare etapă a auditului. Connect simplifică, standardizează și automatizează comunicarea în timp real între echipe. 

Connect presupune următoarele:

 • Schimb mai ușor de informații și gestionarea lor folosind un instrument securizat, online.

 • Eficiența procesului prin consolidarea și automatizarea notificărilor.

 • Comunicare sigură și securizată între echipele noastre.

 • Scalabilitate disponibilă la nivel global, atat pentru clienți mici sau mari.

 • Efort semnificativ redus de gestionare a documentelor.

 • Soluționare rapidă și eficientă a problemelor, prin urmărirea statusului în timp real.

Contact us

Mihai Aniţa

Mihai Aniţa

Partener și Lider al Departamentului de Audit, PwC Romania

Kenneth Spiteri

Kenneth Spiteri

Partener, Servicii de Audit, PwC Romania

Mircea Bozga

Mircea Bozga

Partener, Lider al Departamentului de Servicii de Audit al Riscului, PwC Romania

David Trow

David Trow

Partener, Servicii de Audit, PwC Romania

Florin Deaconescu

Florin Deaconescu

Partener, Servicii de Audit, PwC Romania

Francesca Postolache

Francesca Postolache

Partener, Servicii de Audit, PwC Romania

Monica Biota

Monica Biota

Partener, Servicii de Audit, PwC Romania

Monica Movileanu

Monica Movileanu

Partener, Piețe de Capital si Servicii de Consultanță Financiar - Contabilă, Servicii de Audit, PwC Romania

Ana-Maria Butucaru

Ana-Maria Butucaru

Partener, Servicii de Audit, PwC Romania

Stefan Weiblen

Stefan Weiblen

Partner, Assurance Services, PwC Romania

Doina Bîrsan

Doina Bîrsan

Partener, Servicii de Audit, PwC Romania

Follow us