Alte persoane care ne contactează

20/04/18

Colectăm date cu caracter personal atunci când o persoană ne contactează referitor la o întrebare, reclamație, comentariu sau feedback (cum ar fi numele, detaliile de contact și conținutul comunicării). În aceste situații, persoana are controlul asupra datelor cu caracter personal transmise și noi vom folosi aceste date numai în scopul de a răspunde comunicării și de a ne ocupa de acea chestiune în mod corespunzător. Datele cu caracter personal menționate mai sus pot include numele, denumirea angajatorului, funcția persoanei de contact, telefonul, adresa de e-mail și alte detalii comerciale de contact.

Temeiul legal al prelucrării

Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile menționate mai sus, ne bazăm pe interesul legitim sau pe consimțământ, în cazul în care solicităm consimțământul persoanei vizate.

Păstrarea datelor

Păstrăm datele cu caracter personal menționate în această secțiune doar pe perioada necesară scopului în care au fost colectate.   

 

Follow us