Drepturile individuale și modul de exercitare ale acestora

20/04/18

Persoanele au anumite drepturi asupra datelor lor cu caracter personal iar operatorii de date sunt responsabili cu respectarea acestor drepturi. Dacă hotărâm modul și motivele prelucrării datelor cu caracter personal, suntem operator de date și includem în cele ce urmează informații suplimentare despre drepturile individuale și modul de exercitare a acestora.

Accesul la datele cu caracter personal

Aveți drept de acces la datele cu caracter personal deținute de noi în calitate de operator de date.  Acest drept poate fi exercitat prin transmiterea unui e-mail la ro_privacy@pwc.com sau folosind un formular specific pe care îl puteți accesa aici.

Modificări ale datelor cu caracter personal

Pentru a actualiza datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, ne puteți trimite un e-mail la ro_privacy@pwc.com sau, dacă este cazul, ne puteți contacta prin pagina de înregistrare relevantă sau prin modificarea detaliilor cu caracter personal din aplicațiile relevante la care v-ați înregistrat.

Dacă este posibil din punct de vedere practic, în momentul în care suntem informați că datele cu caracter personal prelucrate de noi nu mai sunt de actualitate, vom face corectări (dacă este cazul) pe baza informațiilor actualizate.

Retragerea consimțământului

Atunci când prelucrăm date cu caracter personal pe bază de consimțământ, persoanele au oricând dreptul de a-și retrage consimțământul. În general, nu prelucrăm date cu caracter personal pe bază de consimțământ (deoarece ne bazăm, de obicei, pe alt temei legal). Pentru a retrage consimțământul cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la ro_privacy@pwc.com sau, pentru a nu mai primi mesaje e-mail de la o listă de marketing PwC, vă rugăm să dați click pe linkul de dezabonare din e-mailul relevant primit din partea noastră. 

Dreptul de a restricționa sau de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți oricând dreptul de a restricționa sau de a obiecta la prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal, din motive justificate legate de situația dvs. specifică, cu excepția cazului când procesarea este solicitată prin lege.

Într-o astfel de situație, vom înceta să prelucrăm sau vom restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care avem motive legitime și imperioase pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.

Alte drepturi ale persoanelor vizate

Scopul acestei  note de informare este de a furniza informații referitor la datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Ca și în cazul drepturilor de acces, de modificare și restricționare sau de obiecții la prelucrare menționate mai sus, persoanele au și alte drepturi cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem, cum ar fi dreptul de ștergere/eliminare și dreptul de portabilitate a datelor.   

Dacă doriți să vă exercitați oricare din aceste drepturi, vă rugăm să trimiteți un e-mail la ro_privacy@pwc.com

Reclamații

Sperăm să nu aveți nevoie niciodată, dar dacă doriți să faceți o reclamație cu privire la modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației la ro_privacy@pwc.com. Vom analiza și vom răspunde oricărei reclamații primite.

Aveți de asemenea dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România. Pentru informații suplimentare despre drepturile dvs. și modul de a face o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, vă rugăm să consultați http://www.dataprotection.ro.

Follow us