Entitățile PwC din România

20/04/18

PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., cu sediul în România, București, sector 2, cod poștal RO020276, str. Barbu Văcărescu, nr. 301 – 311, Clădirea Lakeview, etaj 6/1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17223/1993, cod de identificare fiscală RO4282940, capital social 7.360 Lei

PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L., cu sediul în România, București, sector 2, cod poștal RO020276, str. Barbu Văcărescu, nr. 301 – 311, Clădirea Lakeview, etaj 7/1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1784/1995, cod de identificare fiscală RO7108710, capital social 185.440 Lei

PricewaterhouseCoopers Compliance Services S.R.L., cu sediul în România, București, sector 2, cod poștal RO020276, str. Barbu Văcărescu, nr. 301 – 311, Clădirea Lakeview, etaj 7/5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/51/2019, cod de identificare fiscală RO40370770, capital social 57.140 Lei

PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L., cu sediul în România, București, sector 2, cod poștal RO020276, str. Barbu Văcărescu, nr. 301 – 311, Clădirea Lakeview, etaj 6/3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/25750/1994, cod de identificare fiscală RO6812848, capital social 1.990 Lei

PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services S.P.R.L., cu sediul în România, București, sector 2, cod poștal RO020276, str. Barbu Văcărescu, nr. 301 – 311, Clădirea Lakeview, etaj 6/5, înregistrată la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din Romania în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO 0010/2006, cod de identificare fiscală RO20606444, capital social 35.000 Lei

PricewaterhouseCoopers Servicii S.R.L., cu sediul în România, București, sector 2, cod poștal RO020276, str. Barbu Văcărescu, nr. 301 – 311, Clădirea Lakeview, etaj 6/7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/25751/1994, cod de identificare fiscală RO6812856, capital social 50.000 Lei

PricewaterhouseCoopers IT Services Limited, London – Sucursala București, cu sediul în România, București, sector 2, cod poștal RO020276, str. Barbu Văcărescu, nr. 301 – 311, Clădirea Lakeview, etaj 8/8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.  J40/9048/2017, cod de identificare fiscală RO37741674

Fundația PricewaterhouseCoopers România, cu sediul în România, București, sector 2, cod poștal RO020276, str. Barbu Văcărescu, nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 7/7, înregistrată în Registrul Special sub nr. 4 / 16.12.2010 – Secțiunea II, cod de identificare fiscală 18857088

Follow us