Notă de informare

Introducere

Noi („PwC”, „nouă” sau „al nostru”) suntem ferm angajați în protejarea datelor cu caracter personal. Atunci când colectăm și utilizăm datele cu caracter personal, politica noastră este de a fi transparenți cu privire la motivele și modul în care le prelucrăm. 

Securitatea

Securitatea tuturor datelor pe care le deținem este un aspect foarte important. Procedăm conform standardelor internaționale de securitate recunoscute și sistemul nostru de management al securității informațiilor referitor la datele confidențiale ale clienților este certificat independent conform cerințelor ISO/IEC 27001: 2013. Avem un cadru de politici, proceduri și de formare în vigoare referitor la protecția datelor cu caracter personal, confidențialitate și securitate și verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor în vigoare în scopul păstrării în siguranță a datelor pe care le deținem.

Colectarea datelor cu caracter personal

Colectăm date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în cadrul procesului de înregistrare pe site-ul nostru. Informațiile pe care le prelucrăm includ informații standard despre studiile dumneavoastră, parcursul dumneavoastră profesional, alte informații privind activitatea profesională și orice alte informații transmise către noi prin CV-ul dumneavoastră.

Vă rugăm să nu ne transmiteți nicio informație privind așa numitele categorii speciale de date cu caracter personal”, care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase, apartenența la sindicate, datele genetice, datele biometrice (când sunt utilizate în scopuri de identificare), sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală.

Activitățile noastre de prelucrare

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi folosite pentru următoarele scopuri:

  • a vă evalua pentru proiectele curente care pot corespunde experienței și competențelor dumneavoastră tehnice, precum și altor preferințe; și
  • a comunica cu dumneavoastră, în funcție de necesitate, în legătură cu o colaborare potențială cu dumneavoastră.

Temeiul legal pentru prelucrare

Deținem și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea parcurgerii etapelor la solicitarea dumneavoastră anterior încheierii unui contract. De asemenea, putem prelucra anumite date ale dumneavoastră pe baza intereselor noastre legitime de a vă recruta în calitate de candidat liber-profesionist.

Păstrarea datelor

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate atât timp cât este necesar scopurilor stabilite mai sus.

Când și cum transmitem datele cu caracter personal și locațiile de prelucrare

Transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal altor persoane numai dacă legea ne permite acest lucru. Când transmitem datele altor persoane, stabilim aranjamente contractuale și mecanisme de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal și a respecta standardele noastre de protecție a datelor, de confidențialitate și de securitate.

Puteți vedea categoriile de entități cărora le putem transmite datele dumneavoastră, aici.

Operatorul de date și informațiile de contact

Operatorul de date este PricewaterhouseCoopers Servicii S.R.L. sau o altă firmă membră PwC din România care a publicat proiectul pentru care candidați. Informațiile de contact ale operatorilor de date sunt disponibile aici.

Drepturile individuale și modul de exercitare ale acestora

Aveți dreptul de a solicita acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și rectificarea, ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării. Puteți de asemenea formula obiecții la prelucrarea datelor și vă puteți exercita celelalte drepturi prezentate detaliat aici. Ne puteți contacta la ro_privacy@pwc.com.

Follow us