Cadrul juridic privind achizițiile publice

Cui se adresează acest curs?

Acest eveniment se adresează profesioniștilor ce utilizează legislația achizițiilor publice fie din postura de reprezentanți ai autorităților contractante, fie din aceea de reprezentanți ai operatorilor economici participanți la proceduri de achiziție publică.

În cadrul acestui curs vom discuta cu practicalitate despre:

 particularitățile aplicabilității și excepțiilor de la aplicarea legislației în materia achizițiilor publice;

 analiza eligibilității cheltuielilor cu achizițiile finanțate din fonduri structural – metode și ipoteze de lucru;

 incidente în cadrul procedurilor de atribuire și metode de adresare a acestora cu respectarea principiilor prevăzute de legislația europeană, cu accent pe bunele practici și demersurile interpretative ale organismelor europene și a altor state membre;

 elemente de cronologie și procedură ale căilor de atac în materia achizițiilor publice – modalități de contestare, excepții discutabile, admisibilitatea unor solicitări. 


Instructori
Iuliana Teletin – Senior Manager, PwC Romania
Amelia Teis – Senior Manager, D&B David si Baias


Dată desfășurare și durată:
Noi date în curs de confirmare
Cursul începe la ora 10.00 și se termină la ora 16.00


Locație
PwC Romania
București, Clădirea Lakeview
Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, etaj 8


Înregistrare

Cursul are ca scop primordial adresarea unor elemente specifice a căror clarificare este urmărită de grupul țintă, de aceea agenda va fi modelată, pe cât posibil, în funcție de interesele fiecărui membru, astfel încât să atingă nivelul de practicalitate necesar. Astfel, vă rugăm ca, împreună cu confirmarea participării la curs, să ne adresați una sau două întrebari/subiecte de discuție pe care doriți să le includem în acest curs.

Pentru înregistrare și informații asupra costului, vă rugăm să transmiteți un e-mail la adresa: luminita.diaconu@pwc.com.

 

Contact us

Denisa Panaite Casu

PwC's Academy Manager, Romania

Tel: +40 720 028 359

Ana M. Marin

PwC's Academy Communication, Romania

Tel: +40 738 886 404

Nela Unal

Senior Client Relationship, Romania

Tel: +40 720 028 270

Camelia Postelnicu

Associate Tax, Romania

Tel: + 40 723 244 340

Follow us