Societățile având exclusiv asociați persoane fizice nu mai au obligația depunerii declarației privind beneficiarul real (dacă asociații sunt beneficiarii reali)

10 Jul 2020

Actualizarea declarației privind beneficiarul real este necesară numai în cazul modificării acestuia (a fost abrogată obligația depunerii în fiecare an a declarației privind beneficiarul real)

Pe scurt

Legea nr. 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, elimină obligația persoanelor juridice de a depune anual declarația privind beneficiarii reali, precum și obligația persoanelor juridice având doar asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali, de a depune declarația privind beneficiarii reali.

În detaliu

Pentru implementarea celor de mai sus au fost aprobate următoarele modificări:

  • s-a modificat alineatul (1) al articolului 56 din Legea 129/2019, prin eliminarea obligației depunerii în fiecare an a declarației privind beneficiarul real. În același sens a fost modificat și alineatul (4) al articolului 56 din Legea 129/2019 din care s-a eliminat, în mod corelativ, obligația depunerii declarației privind beneficiarul real în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare;
  • se menține obligația de a depune o nouă declarație privind beneficiarul real de fiecare dată când există modificări cu privire la informațiile deja înregistrate;
  • s-au introdus două noi alineate la articolul 56 din Legea 129/2019, după alineatul (1), care prevăd faptul că nu vor mai fi obligate să depună declarația privind beneficiarul real:

(i)    regiile autonome, companiile și societățile deținute integral sau majoritar de stat;

(ii)   societățile având doar asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali. În cazul acestora, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.

Sursa: [Legea nr. 108/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 588 din data de 6 iulie  2020 și care va intra în vigoare la 9 iulie 2020]

De reținut

  • nu va mai fi necesară depunerea în fiecare an a declarației privind beneficiarul real;
  • societățile având doar asociați persoane fizice nu vor mai trebui să depună declarația privind beneficiarul real atunci când asociații sunt singurii beneficiari reali. 

Contact us

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Ruxandra  Tarlescu

Ruxandra Tarlescu

Partner, Tax Services, Romania

Contact D&B David & Baias Team

Sorin David

Managing Partner, D&B David şi Baias, Romania

Dan Dascalu

Partner, D&B David şi Baias, Romania

Follow us