România pregătește Sistemul de trasabilitate național pentru produsele din tutun, care va fi complet operațional până la 31 decembrie 2019

Pe scurt

În vederea pregătirii Sistemului de trasabilitate la nivel național pentru produsele de tutun, au fost publicate Ordinul ANAF nr. 2137/2019 privind procedura de aplicare a prevederilor legate de trasabilitatea produselor din tutun și Ordinul ANAF nr. 2138/2019 privind contractele de stocare de date încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun.

Reamintim faptul că sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun a devenit operațional la data de 20 mai 2019 pentru țigarete și pentru tutunul de rulat, dar România a adoptat Decizia (UE) 2019/691 a Comisiei din 2 mai 2019 de autorizare a utilizării de către operatorii economici a serviciilor unui alt emitent de ID până când sistemul de trasabilitate la nivel național va fi complet operațional, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2019.

În detaliu

Conform Ordinului ANAF nr. 2138/2019, producătorii și importatorii de țigarete și tutun de rulat au obligația de a transmite o informare la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în termen de 30 de zile de la semnarea contractelor cu furnizorii de sisteme de stocare de date care asigură depozitul primar de date.

Elementele principale ale acestor contracte de stocare de date precum durata, posibilitatea de reînnoire, cunoștințele de specialitate necesare și confidențialitatea, inclusiv monitorizarea și evaluarea periodică a contractelor respective, sunt stabilite prin Regulamentul delegat (UE) 2018/573 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind elementele principale ale contractelor de stocare de date care urmează să fie încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun.

Furnizorii de servicii de stocare de date vor fi obligați să acorde acces fizic și virtual, la nivel de server și de bază de date, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și să coopereze cu ANAF în calitatea acesteia de Administrator național și autoritate competentă.

Ordinul ANAF nr. 2137/2019 informează operatorii economici că procedura de transmitere a informațiilor este detaliată în cuprinsul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun, iar în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 sunt prevăzute mesajele principale care vor fi trimise de operatorii economici prin mijloace electronice.

[Sursa: Ordinul ANAF nr. 2137/2019 privind procedura de aplicare a prevederilor legate de trasabilitatea produselor din tutun și Ordinul ANAF nr. 2138/2019 privind contractele de stocare de date încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun, publicate  în Monitorul Oficial nr. 683  din 19 august 2019]

De reținut

Sistemul de trasabilitate la nivel național pentru produsele din tutun va fi complet operațional până la 31 decembrie 2019, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală va fi atât administratorul național, cât și autoritatea competentă.

Producătorii și importatorii de țigarete și tutun de rulat au obligația de a transmite o informare la Agenția Națională de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la semnarea contractelor cu furnizorii de sisteme de stocare de date care asigură depozitul primar de date.

© [2019] [ PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us