Procedura privind înrolarea și modalitățile de acces în PatrimVen: OMF nr. 109/2022

16 Feb 2022

De reținut

Procedura privind înrolarea autorităților publice, a instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală în sistemul informatic PatrimVen, precum și modalitatea de acces, au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 109/2022.

În detaliu

Ordonanța Guvernului nr. 11/2021 a introdus, începând cu 1 martie 2022, pentru  autorităţile/instituţiile publice și de interes public, obligația de înrolare în sistemul informatic numit PatrimVen.

Ordinul ministrului finanțelor nr. 109/2022 (OMF nr. 109/2022) aprobă procedura de înrolare a autorităților publice, a instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală în sistemul informatic PatrimVen și utilizarea serviciilor PatrimVen în situația în care acestea trebuie să își îndeplinească obligațiile prevăzute de lege, dar și pentru realizarea schimbului de informații.

PatrimVen este un depozit electronic administrat de Ministerul Finanțelor și care conține informații și documente, colectate de la autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public din administrația publică centrală/locală sau de la contribuabili/plătitori, care sunt furnizate acestor autorități/instituții prin acest sistem.

Utilizarea informațiilor și oferirea de servicii prin sistemul informatic PatrimVen se va face pe baza unui protocol de aderare care cuprinde lista serviciilor disponibile și descrierea interfețelor de acces la acesta, denumit PASS, cu scopul de a permite colaborarea dintre autoritatea publică, instituția publică sau instituția de interes public din administrația publică centrală/locală și Ministerul Finanțelor sau Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Obiectul Protocolului de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen (PASS) îl reprezintă colaborarea dintre autoritatea publică, instituția publică sau de interes public din administrația publică centrală şi locală şi Ministerul Finanțelor, respectiv ANAF, în ceea ce priveşte solicitarea şi oferirea de servicii prin sistemul informatic PatrimVen, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice ale autorităţii/instituţiei publice sau de interes public din administrația publică. 

Serviciile care pot fi solicitate prin PASS sunt: Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare; Contribuții de asigurări sociale; Adeverința de venit; Informații despre veniturile lunare; Informații despre veniturile anuale din ultimii doi ani fiscali; Bunuri (clădiri, terenuri, vehicule); Certificat de atestare fiscală; Date referitoare la situația fiscală; Declarația D394 - Livrări; Date referitoare la situația financiară; Cazierul fiscal; Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor; Registrul achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA de 5%; rapoarte de audit sau rapoarte informative.

Autoritățile publice, instituțiile publice și instituțiile de interes public din administrația publică centrală și locală au obligația de a respecta secretul fiscal al informațiilor obținute. 

Rămân valabile protocoalele de aderare încheiate în temeiul Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu.

Sursa: [Ordinul ministrului finanțelor nr. 109/2022 pentru aprobarea Procedurii privind înrolarea, precum și modalitățile de acces în PatrimVen, publicat în Monitorul Oficial nr. 136 din data de 10 februarie 2022]

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us