Organizarea activității de administrare a marilor contribuabili: OPANAF 1721/2021 Lista marilor contribuabili începând cu 1 ianuarie 2022: OPANAF 1782/2021

05 Nov 2021

De reținut

Noua listă a marilor contribuabili, incluzând 3.364 contribuabili ce vor fi administrați de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili (DGAMC) începând cu anul 2022, a fost finalizată și publicată pe site-ul ANAF, pe baza criteriilor de selecție/reîncadrare prevăzute anterior de OPANAF 1721/2021 publicat în Monitorul Oficial pe 3 noiembrie 2021. Lista este relevantă pentru a stabili termenul de la care devine obligatorie raportarea SAF-T, respectiv în contextul întocmirii dosarului prețurilor de transfer.

În detaliu

Prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1721/2021 (Ordinul nr. 1721/2021) au fost revizuite criteriile de selecție prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili.

Astfel, au fost excluși din rândul contribuabililor mari acei contribuabili care nu mai desfășurau activitate economică (fiind declarați insolvabili, inactivi, având activitatea suspendată la Registrul Comerțului etc.) sau cei care au fost selectați anterior pe baza criteriului de reprezentare fiscală (contribuabili nerezidenți reprezentați fiscal în România de un mare contribuabil) și al participării directe (contribuabili care dețin un mare contribuabil sau sunt deținuți de un mare contribuabil, în proporție de minimum 50%).

Selecția marilor contribuabili a fost efectuată în funcție de  criteriul de bază (reprezentând criteriul agregat valoric în funcție de anumiți indicatori economici), criteriile specifice (în funcție de activitatea desfășurată sau ca parte dintr-un grup fiscal de TVA care include un membru mare contribuabil), respectiv criteriul de continuitate (și anume, faptul că delistarea se efectuează după trei ani consecutivi de neîndeplinire a criteriului de bază sau a unor reguli specifice).

În consecință, prin Ordinul OPANAF nr. 1782/2021 au fost selectați 2.897 contribuabili eligibili în baza criteriului de bază, 70 contribuabili eligibili în baza criteriului specific de activitate desfășurată și 91 contribuabili ca fiind parte dintr-un grup fiscal unic ce include un mare contribuabil. De asemenea, 306 actuali contribuabili mari au fost selectați în baza criteriului de continuitate.

Conform Ordinului 1721/2021, Lista marilor contribuabili urmează să se actualizeze anual, pe baza criteriilor de selecție şi a regulilor specifice, până la data de 10 decembrie a fiecărui an şi să se publice pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Surse:

[Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală  nr. 1721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial nr. 1051 din 3 noiembrie 2021]

[Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1782/2021 pentru aprobarea numărului de contribuabili mari și Listei marilor contribuabili, publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la data de 4 noiembrie 2021]

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us