Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Codului muncii

10 May 2021

În detaliu

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2021  (OUG nr. 37/2021) s-au introdus o serie de măsuri  cu scopul de a flexibiliza şi debirocratiza relațiile de muncă pentru microîntreprinderile cu până la nouă salariați reglementate prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Prezentăm în continuare măsurile introduse prin OUG nr. 37/2021.

Pentru salariații microîntreprinderilor cu până la nouă salariați:

  1. S-a eliminat obligativitatea includerii fișei postului în conținutul contractului individual de muncă, în acest caz angajatorul comunicându-i verbal salariatului atribuțiile postului. Totuși, la solicitarea scrisă a acestuia din urmă, angajatorul este obligat să-i comunice  în scris fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului.

  2. S-a eliminat obligația întocmirii de către angajator a Regulamentului intern.

  3. Evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat urmează a fi ținută de angajator în condiţiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

În ceea ce privește ținerea evidenței orelor de muncă, astfel cum se precizează la punctul 3 de mai sus, aceasta se va aplica și în cazul salariaților mobili și al celor care desfășoară muncă la domiciliu.

[Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea  Codului muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 474 din 6 mai 2021]

De reținut

Au fost introduse trei măsuri de simplificare și debirocratizare a relațiilor de muncă pentru microîntreprinderile cu până la nouă salariați, și anume:

  • Comunicarea verbală a atribuțiilor postului, cu excepția cazului în care salariatul solicită în scris aceasta;

  • Evidența orelor de muncă va fi ținută de angajator în condiţiile stabilite cu salariații prin acord scris;

  • Întocmirea Regulamentului intern nu mai este obligatorie.

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us