Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea în domeniul relațiilor de muncă a semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

10 May 2021

În detaliu

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2021  (OUG nr. 36/2021) s-a introdus posibilitatea ca părțile semnatare ale contractului individual de muncă / actului adițional la contract, precum și ale altor documente emise în executarea contractului individual de muncă, să utilizeze, după caz, semnătura electronică avansată / semnătura electronică calificată însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului.

Prezentăm în continuare principalele modificări aduse actelor normative relevante în domeniul muncii.

I. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Se prevede că angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice avansate / semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului, în următoarele cazuri:

  • pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor urmare a încheierii contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea lui, în conformitate cu regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă; 

  • în raporturile sale cu instituțiile publice; 

  • la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă / securității și sănătății în muncă.

Angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării sau salariatul să utilizeze semnătura electronică avansată/semnătura electronică calificată însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului.

Toate documentele semnate conform OUG nr. 36/2021 vor fi arhivate de către angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 și ale Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, și vor fi puse la dispoziția organelor de control la solicitarea acestora.

Părțile vor utiliza același tip de semnătură, respectiv semnătura olografă sau semnătura electronică avansată/calificată, însoțită de marca temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat.

Angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării ori salariatul cu privire la procedurile privind utilizarea semnăturii electronice avansate/semnăturii calificate însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat.

Nu în ultimul rând, se prevede că salariații cu munca la domiciliu au obligația de a respecta și asigura confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate în timpul muncii la domiciliu. 

II. Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

Prin OUG nr. 36/2021 a fost modificată definiția telemuncii prin eliminarea cerinței ca activitatea salariatului să se desfășoare în regim de telemuncă cel puțin o zi pe lună. 

Se prevede că angajatorul va verifica activitatea telesalariatului în principal prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și / sau contractul colectiv de muncă aplicabil. 

S-a eliminat obligația menționării în  contractul individual de muncă a locului / locurilor de desfășurare a activității de telemuncă.

 III. Legea nr. 319/2006 a  securității și sănătății în muncă 

Prin OUG nr. 36/2021 s-a introdus posibilitatea de a se face dovada instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă, în format electronic sau pe suport hârtie, în funcție de modalitatea aleasă de către angajator și stabilită prin regulamentul intern. Dovada instruirii în format electronic trebuie să fie semnată cu semnătură electronică avansată / semnătura electronică calificată însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului.

[Sursa: OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 474 din 6 mai 2021]

De reținut:

  • angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice avansate / semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului, pentru întocmirea înscrisurilor / documentelor din domeniul relațiilor de muncă / securității și sănătății în muncă, precum și în raporturile sale cu instituțiile publice;

  • angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării sau salariatul să utilizeze semnătura electronică avansată / semnătura electronică calificată însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului;

  • părțile vor trebui să utilizeze același tip de semnătură;

  • a fost modificată definiția telemuncii prin eliminarea condiției ca activitatea să se desfășoare în regim de telemuncă cel puțin o zi pe lună;

  • s-a introdus dreptul angajatorului de a verifica activitatea telesalariatului în principal prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor;

  • s-a eliminat obligația menționării în contractul individual de muncă a locului / locurilor de desfășurare a activității de telemuncă;

  • s-a introdus posibilitatea de a se face dovada instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă, în format electronic sau pe suport hârtie, în funcție de modalitatea aleasă de către angajator și stabilită prin regulamentul intern.

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us