Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 585/2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003

21 Jul 2021

În detaliu 

Conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 585/2021 (OMMPS nr. 585/2021),  modelul-cadru al contractului individual de muncă se modifică și se completează în ceea ce privește fișa postului pentru angajații microîntreprinderilor și, respectiv, informarea salariaților cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat.

Astfel, se modifică Litera F din modelul-cadru al contractului de muncă, prin completarea regulii generale cu o excepție privind microîntreprinderile. Acestea pot completa în locul fișei postului, anexă la contractul individual de muncă, o scurtă caracterizare a activității. Modificarea vine în contextul exceptării microîntreprinderilor de la obligația de întocmire a fișei postului, introdusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

De asemenea, se completează Litera M punctul 4 prin introducerea literei c^1 în modelul-cadru al contractului de muncă, respectiv obligația angajatorului de a informa angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat. În acest sens, vor fi informate de angajator persoanele în vârstă de până la 35 de ani asigurate și care contribuie la sistemul public de pensii și care trebuie să adere la un fond de pensii, prevăzute la art. 30 din Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Sursa: [Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 585/2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021]

De reținut

Prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 585/2021 (OMMPS nr. 585/2021) se modifică modelul-cadru al contractului de muncă. Microîntreprinderile vor completa o scurtă caracterizare a activității în locul fișei postului, iar angajatorul va informa persoanele prevăzute la art. 30 din Legea 411/2004 cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat.

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us