Ordin M.F.P. nr. 3037/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 1665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

18 Dec 2020

Pe scurt

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3037/2020 aduce o serie de completări Ordinului nr. 1665/2020, care reprezintă cadrul legal pentru procedura de comunicare a actelor de executare către instituțiile de credit, privind încărcarea acestora în spațiul privat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

În detaliu

Ordinul nr. 3037/2020 prevede că deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești aferente popririlor înființate până la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 1665/2020 vor fi  încărcate în spațiul privat de pe portalul ANAF, prin intermediul platformei e-Popriri, pentru a fi comunicate instituțiilor de credit.|

Prin noul Ordin se modifică definiția ,,suspendării totale sau parțiale’’ a executării silite din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1665/2020. Suspendarea va viza întreaga sumă rămasă de recuperat, față de reglementarea anterioară care făcea referire la instituțiile de credit care erau implicate în procedura de executare silită.

A fost introdusă o excepție de la regula conform căreia, în cazul în care nu înființează poprirea, instituțiile de credit efectuează un schimb de mesaje cu ANAF cu privire la motivele neînființării, până la ora 17,00 a următoarei zile bancare. Astfel, instituțiile de credit nu vor mai transmite astfel de mesaje în cazul suspendării, continuării, actualizării sumelor rămase de recuperat și ridicării popririi, schimbul urmând să se actualizeze automat, săptămânal, de sistemul informatic e-Popriri prin preluarea informațiilor existente în bazele de date deținute sau la care are acces ANAF.

O altă modificare vizează aplicabilitatea mecanismului de comunicare prin mijloace electronice până la semnarea Convenției-cadru de aderare a instituțiilor de credit. Astfel, pentru această perioadă, ordinul stabilește că rămân exceptate de la aplicare doar dispozițiile Capitolului III referitoare la procedura de analiză a sumelor indisponibilizate prin popririle înființate, iar dispozițiile referitoare la adresele de înființare sau neînființare a popririlor vor putea fi aplicate până la semnarea Convenției-cadru. 

Informațiile referitoare la data şi ora comunicării adreselor de înființare, precum și cele referitoare la neînființarea popririlor, vor putea fi transmise și prin poștă electronică la Punctul central, spre deosebire de varianta inițială, în care comunicarea prin poștă electronică era obligatorie. Această modificare a fost făcută în sprijinul instituțiilor de credit care au implementat modalitatea de transmitere a mesajelor referitoare a motivelor de neînființare aferente adreselor de înființare a popririi.

 [Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3037/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 1210 din data de 11 decembrie 2020]

De reținut

Prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3037/2020, deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești aferente popririlor înființate până la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 1665/2020 vor fi  încărcate în spațiul privat de pe portalul ANAF, prin intermediul platformei e-Popriri, pentru a fi comunicate instituțiilor de credit.

Instituțiile de credit nu vor mai efectua schimb de mesaje cu ANAF în cazul suspendării, continuării, actualizării sumelor rămase de recuperat și ridicării popririi, schimbul urmând să se actualizeze automat, săptămânal, de sistemul informatic e-Popriri.

Până la data semnării Convenției-cadru de aderare a instituțiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor de executare silită, instituțiile de credit vor putea aplica prevederile referitoare la adresele de înființare, respectiv de neînființare a popririi.

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us