Ordin al ministrului muncii și protecției sociale nr. 596/2021 privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

12 Jul 2021

În detaliu

Prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 596/2021 (OMMPS nr. 596/2021) s-au aprobat modelul cererii, cel al declarației pe propria răspundere și cel al listei, prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, documente necesare pentru decontarea indemnizației reprezentând 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru, prevăzută la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 132/2020.

Angajatorii vor depune cererea conform modelului din anexa la OMMPS nr. 596/2021, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, în raza cărora au sediul social.

Cererea va fi însoțită de:

  • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului, redactată conform modelului din anexa la OMMPS nr. 596/2021, din care trebuie să rezulte că măsura reducerii timpului de muncă afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității și reducerea activității este justificată de o diminuare a veniturilor din luna anterioară aplicării măsurii sau luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față de luna similară sau față de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgență/alertă/asediu, respectiv 2019.

  • lista salariaților,  întocmită conform modelului din anexa la OMMPS nr. 596/2021, pentru care se solicită decontarea indemnizației prevăzute de art. 1 alin. (7) din OUG nr. 132/2020 (care se completează pentru fiecare lună în parte  în cazul contribuabililor  care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor).

Sursa:[Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 596/2021 privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicat în Monitorul Oficial nr. 673 din data de 8 iulie 2021.

De reținut

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 596/2021, în vigoare din data de 11 iulie 2021, introduce modelele de cerere, de  declarație pe propria răspundere și de listă a salariaților, care reprezintă documente necesare pentru decontarea indemnizației reprezentând 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru, prevăzută la art. 1 alin. (7) din OUG nr. 132/2020. 

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us