Operatorii economici nestabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii nu mai pot acționa în calitate de exportatori în România

Pe scurt

Autoritățile vamale din România nu mai acceptă ca în Caseta 2: Expeditor/Exportator din declarația vamală de export să fie înscris un operator economic nestabilit pe teritoriul vamal al Uniunii Europene (UE).

În detaliu

Încă de la intrarea sa în vigoare (și anume la data de 1 mai 2016), Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 de completare a Codului vamal al Uniunii (denumit în continuare ”Regulamentul Delegat”) a modificat definiția exportatorului, condiționând calitatea de exportator de aceea de persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii în sensul prevăzut de Codul vamal al Uniunii. Cu toate acestea, în baza liniilor directoare din Ghidul emis de Comisia Europeană cu privire la definiția exportatorului/măsuri tranzitorii, autoritățile vamale din România au emis Ordinul ANAF nr. 2460/2016 prin care au permis operatorilor economici nestabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii și care efectuează operațiuni de export (ce nu au caracter ocazional) să poată fi menționați în Caseta 2: Expeditor/Exportator din declarația vamală de export, însă numai prin reprezentare indirectă. Această măsură era aplicabilă pe o perioadă tranzitorie, și anume până în primul trimestru al anului 2020, când expiră termenul stabilit de Comisia Europeană pentru implementarea sistemului automatizat de export (AES) la nivelul UE.

Recent, autoritățile vamale din România au emis Ordinul ANAF nr. 2254/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ANAF nr. 2460/2016. Astfel, pentru operațiunile de export, operatorii economici nestabiliți pe teritoriul vamal al UE nu mai pot întocmi declarații vamale de export nici în nume propriu, nici prin reprezentare indirectă. Mai exact, aceștia nu mai sunt acceptați ca exportatori și deci nu mai pot fi menționați în Caseta 2: Expeditor/Exportator din declarația vamală de export.

În acest context, considerăm oportun ca operatorii economici nestabiliți pe teritoriul vamal al UE, care se află în această situație, să aibă în vedere anumite modificări în cadrul modelului de afaceri practicat, pentru a se asigura că activitatea economică nu le va fi perturbată.

[Sursa: Ordin nr. 2254/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2460/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut de Regulamentul UE nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013  de stabilire a Codului vamal al Uniunii și a Instrucțiunilor de completare a casetelor 2. 8. 14 și 54 ale declarației vamale în situații particulare ce decurg din tipul reprezentării]

De reținut

Autoritățile vamale din România, conform Ordinului nr. 2254/2019 publicat la data de 22 august 2019, nu mai acceptă ca exportatori operatori economici nestabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii, prin urmare aceștia nu mai pot fi înscriși în Caseta 2: Expeditor/Exportator din declarația vamală de export.

Recomandăm societăților să efectueze o analiză a modelului de afaceri, pentru a se asigura că acesta este în concordanță cu noile cerințe ale autorităților vamale din România.

De asemenea, o altă recomandare importantă privește o analiză care ar trebui efectuată din perspectiva aplicării scutirii de TVA la export prevăzute în Ordinul ANAF nr. 103/2016.

Pentru toate acestea, echipa PwC vă stă la dispoziție.

© [2019] [ PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us