Noi modificări legislative în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje

Pe scurt

Recent a fost publicată Legea nr. 31/2019, care aduce amendamente și clarificări cu privire la gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

 

În detaliu

I. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

Față de forma adoptată inițial de Guvern, Legea nr. 31/2019 pentru aprobarea, cu modificări și completări, a Ordonanței de Urgență nr. 74/2018 aduce următoarele modificări principale în privința regimului deșeurilor:

  • Eliminarea restricției instituite de OUG nr. 74/2018 cu privire la autorizarea organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului prin procedura aprobării tacite;
  • Clarificarea obligațiilor autorităților locale în privința colectării separate a deșeurilor, în sensul că acestea trebuie să stabilească dacă gestionarea colectării separate a deșeurilor municipale se face în cadrul unui singur contract de salubrizare, și să organizeze această activitate;
  • Instituirea datei de 30 iunie 2019 ca termen-limită până la care autoritățile administrației publice locale trebuie să implementeze principiul „plătește pentru cât arunci” și să stabilească pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor reciclabile,  respectiv pentru celelalte categorii de deșeuri;
  • Instituirea datei de 30 aprilie 2019 ca termen-limită până la care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au obligația de a adopta hotărâri pentru a se asigura că prevederile contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare sunt în concordanță cu modificările legislative.  

 

II. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje

 

  • Legea nr. 31/2019 aduce clarificări cu privire la obligația de plată a garanției bănești pentru ambalajele reutilizabile, și anume stabilește că valoarea acesteia se va datora atât între operatorii economici, cât și între aceștia și consumatorii finali;
  • Procentajul minim de returnare aplicabil începând cu 1 ianuarie 2019 este redus la 80%, față de 90% cât prevedea Ordonanța în forma sa inițială;
  • Cu privire la obligația implementării sistemului de garanție–returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile începând cu anul 2021, au fost introduse noi categorii de băuturi (vinuri și spirtoase) pentru ale căror ambalaje va fi obligatorie aplicarea sistemului menționat;
  • A fost introdusă o clarificare cu privire la includerea ambalajelor importate/achiziționate intracomunitar pentru uz sau consum propriu în categoria ambalajelor pentru care operatorii sunt obligați să îndeplinească obiectivele de reciclare/valorificare;
  • Organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului beneficiază de un termen de 90 de zile de la publicarea Ordinului privind procedura de autorizare pentru a se conforma cu prevederile acestuia, sub sancțiunea retragerii licențelor de operare. Ordinul privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului a fost publicat în Monitorul Oficial la data de 15 ianuarie 2019.
  • Cu privire la obiectivele de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje, a fost introdus un obiectiv de reciclare distinct pentru PET, în procentaj de 55% din obiectivul de reciclare pentru materiale plastice.

 

III. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

Contribuția pentru economia circulară va fi încasată și pentru deșeurile provenite din construcții și desființări.

[Sursa: Legea nr. 31/2019 privind aprobarea OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje,  și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial nr. 37/14.01.2019]

 

De reținut

Legea nr. 31/2019 aduce anumite clarificări și instituie noi termene în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, în ceea ce privește aspectele esențiale care au suferit modificări.

© [2018] [ PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us