Modificări importante aduse Legii societăților nr. 31/1990: abrogarea restricțiilor cu privire la asociatul unic al SRL-urilor și a restricțiilor cu privire la nesuprapunerea sediului social al mai multor societăți

10 Jul 2020

Pe scurt

Legea nr. 102 din 2 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 elimină atât dispozițiile referitoare la restricțiile cu privire la asociatul unic, cât și pe cele referitoare la interdicția stabilirii sediilor sociale ale mai multor societăți la aceeași adresă.

În detaliu

Pentru implementarea celor de mai sus au fost aprobate următoarele modificări:

  • s-a abrogat articolul 14 din Legea societăților nr. 31/1990, care prevedea că o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată (”SRL”), respectiv că un SRL nu poate avea ca asociat unic un alt SRL, alcătuit dintr-o singură persoană;
  • s-a abrogat alineatul (4) al articolului 17 din Legea societăților nr. 31/1990. Prin urmare, la același sediu vor putea funcționa mai multe societăți;
  • s-au modificat alineatele (1) și (3) ale articolului 17 din Legea societăților nr. 31/1990, nemaifiind necesare următoarele documente / proceduri: (i) declarația pe propria răspundere, în formă autentică, privind deținerea calității de asociat unic într-un singur SRL, respectiv (ii) obținerea unui certificat emis de organul fiscal care certifică faptul că nu există suprapunere pentru imobilul cu destinație de sediu social / declarația pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social;
  • s-a introdus un nou alineat la articolul 17 din Legea societăților nr. 31/1990, după alineatul (5), care prevede faptul că avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare), nu este necesar atunci când administratorul declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

Sursa:[Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial nr. 583 din data de 2 iulie 2020 și intrată în vigoare la 5 iulie 2020]

De reținut

  • o persoană fizică sau juridică va putea fi asociat unic în mai multe SRL-uri;
  • un SRL va putea avea ca asociat unic un alt SRL cu asociat unic;
  • la aceeași adresă vor putea fi înregistrate sediile mai multor societăți, nemaifiind necesară obținerea certificatului emis de organul fiscal sau depunerea declarației de nesuprapunere;
  • nu va mai fi necesar avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință dacă administratorul declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

Contact us

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Ruxandra  Tarlescu

Ruxandra Tarlescu

Partner, Tax Services, Romania

Contact D&B David & Baias Team

Sorin David

Managing Partner, D&B David şi Baias, Romania

Dan Dascalu

Partner, D&B David şi Baias, Romania

Follow us