Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Codului muncii

06 Oct 2020

Pe scurt

Prin Legea nr. 213 din 30 septembrie 2020 au fost aduse modificări și completări la Codul muncii referitoare la soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, respectiv prin procedura concilierii, precum și la modalitatea de organizare a activității de resurse umane și salarizare

În detaliu

Oricare dintre părți poate fi asistată de un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, la alegerea sa, în următoarele situații:

  • în momentul negocierii, încheierii sau modificării contractului individual de muncă 

  • pe durata concilierii unui conflict individual de muncă

În aceste situații poate interveni un contract de confidențialitate între părți, cu privire la informațiile furnizate, inclusiv cu privire la cele furnizate prealabil încheierii contractului individual de muncă..

Activitatea de resurse umane și salarizare poate fi organizată în următoarele moduri:

  • angajatorul își asumă atribuțiile specifice

  • angajatorul desemnează unul sau mai mulți angajați cărora le repartizează aceste atribuții prin fișa postului

  • angajatorul contractează servicii externe specializate, coordonate de un expert în legislația muncii.

În cazul conflictelor individuale de muncă, părțile vor încerca soluționarea amiabilă, pe baza principiului bunei-credințe. Astfel, prin derogare de la Legea dialogului social nr. 62/2011, la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se va soluționa pe cale amiabilă, prin procedura concilierii. Concilierea presupune soluționarea amiabilă a conflictelor, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Consultantul extern este ales de părți și poate fi un avocat, un expert în legislaţia muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislaţia muncii, iar onorariul său va fi suportat conform înțelegerii părților.

În scopul deschiderii procedurii de conciliere, oricare dintre părți se poate adresa consultantului extern, transmițându-i celeilalte părți o invitație scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă. Data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data comunicării invitaţiei. Termenul de contestare a conflictelor de muncă se suspendă pe durata concilierii.

Dacă se ajunge la o soluție, consultantul extern va redacta un acord care va conţine înţelegerea părţilor şi modalitatea de stingere a conflictului, cu efecte de la data semnării sau de la o dată prevăzută expres în cuprinsul acordului.

Procedura concilierii se finalizează printr-un proces-verbal semnat de către părți și de către consultantul extern, în următoarele situații: 

  • când se încheie o înțelegere între părţi în urma soluţionării conflictului; 

  • când consultantul extern constată eșuarea concilierii;

  • când una dintre părți nu se prezintă la data stabilită în invitație.

În cazul în care părţile încheie doar o înțelegere parţială, precum şi în cazurile când  consultantul extern constată eșuarea concilierii sau una dintre părți nu se prezintă la data stabilită în invitație, orice parte se poate adresa instanţei competente în vederea soluţionării în totalitate a conflictului individual de muncă.

Cu privire la efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislaţia muncii.

În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către preşedintele comisiei sau de către consultantul extern, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

[Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Codului Muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 893 din data de  30 septembrie 2020]

De reținut

Prin Legea 213/2020 este înlocuită noțiunea de „terț” cu cea de „consultant extern specializat în legislaţia muncii”, respectiv “un reprezentant al sindicatului” al cărui membru este salariatul în cauză, referitor la persoana care poate asista părțile unui raport de muncă în momentul negocierii, încheierii sau modificării contractului individual de muncă, precum și pe durata concilierii unui conflict individual de muncă.

De asemenea, părţile pot menționa în contractul individual de muncă  o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se va soluționa pe cale amiabilă, prin procedura concilierii care presupune soluționarea amiabilă a conflictelor, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi cu liberul consimţământ al părţilor.

Nu în ultimul rând, în cazul organizării activității de resurse umane și salarizare prin contractarea unor servicii externe specializate, acestea din urmă trebuie să fie coordonate de către un expert în legislația muncii. 

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us