Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială, pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

08 Apr 2021

Pe scurt

În data de 5 aprilie 2021 a fost publicată Legea nr. 58/2021, care aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 211/2020 (OUG nr. 211/2020) privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 (OUG nr. 132/2020) privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

În detaliu

Potrivit Legii nr. 58/2021, principalele modificări aduse OUG nr. 211/2020 și implicit OUG nr. 132/2020 sunt:

 • în cazul necesității reducerii temporare a timpului de muncă determinată de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, pe perioada acesteia, precum și pe o perioadă de până la trei luni de la încetare, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de lucru al angajaților cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă;
 • măsura de reducere a timpului de muncă se ia de angajator cu acordul organizației sindicale sau al reprezentanților salariaților, după caz;
 • reducerea timpului de muncă se stabilește pentru cel puțin cinci zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii;
 • decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puțin cinci zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii;
 • prin excepție, comunicarea către salariat se poate face cu cel puțin  24 de ore anterior aplicării efective a măsurii, în cazul în care intervine o creștere a activității care necesită suplimentarea personalului, sau în cazul în care se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului;
 • pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru; aceasta poate fi suplimentată cu sume reprezentând diferența până la nivelul salariului de bază corespunzător, în cazul în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, fără ca această diferență să poată fi decontată;
 • indemnizația de 75% se suportă de angajator, urmând să fie decontată din bugetul asigurărilor pentru șomaj în cel mult cinci zile de la emiterea deciziei de către agenția pentru ocuparea forței de muncă competentă;
 • pe perioada de aplicabilitate a măsurii sunt interzise atât angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare, cât şi subcontractarea activităților desfășurate de angajații al căror timp de muncă a fost redus, însă se permite angajarea pentru înlocuirea salariaților în cauză în cazul în care încetează contractul individual de muncă în condițiile art. 56, 61 și 81 din Legea nr. 53/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • pentru decontarea sumelor solicitate, angajatorul trebuie să depună o cerere însoțită de următoarele documente:
  • copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă și dovada aducerii acesteia la cunoștința salariaților;
  • declarație pe propria răspundere a angajatorului, din care să reiasă diminuarea cifrei de afaceri;
  • copia acordului încheiat cu organizația sindicală / reprezentanții salariaților sau, după caz, dovada informării salariaților acolo unde nu există sindicat / reprezentanți;
  • lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația aferentă reducerii timpului de muncă.

Sursa:[Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea OUG nr. 211/2020, precum și pentru modificarea OUG nr. 132/2020, publicată în Monitorul Oficial nr.345  din data de 5 aprilie 2021]

De reținut

Angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de lucru al angajaților cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară.

Măsura de reducere a timpului de muncă se ia de angajator cu acordul organizației sindicale sau al  reprezentanților salariaților, după caz, ori, în lipsa acestora, cu informarea salariaților.

Pentru decontarea sumelor solicitate, angajatorul trebuie să depună o serie de documente, împreună cu o cerere de decontare, la agenția pentru ocuparea forței de muncă competentă.

Comunicarea către salariat a reducerii temporare a timpului de lucru se poate face cu cel puțin 24 de ore anterior aplicării efective a măsurii, în cazul în care intervine o creștere a activității care necesită suplimentarea personalului, sau în cazul în care se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului.

Indemnizația de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru poate fi suplimentată de către angajator cu sume reprezentând diferența până la nivelul salariului de bază corespunzător. Această diferență nu poate fi decontată.

Se permite angajarea pentru înlocuirea salariaților al căror program de lucru a fost redus, pe perioada de aplicabilitate a măsurii, dacă  încetează contractul individual de muncă în cazurile expres prevăzute.

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us