LEGEA nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, în vigoare din data de 11 iulie 2020

15 Jul 2020

Pe scurt

Prin Legea nr. 114/2020  au fost aprobate modificări aduse Ordonanței Guvernului (OG) nr. 6/2019 prin Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 90/2020 în privința măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare. În continuare vă prezentăm punctual modificările introduse.

În detaliu

Debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice, își pot restructura obligațiile bugetare principale și obligațiile bugetare accesorii restante la  data de 31 iulie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală (termenul anterior era 31 martie 2020).

Sunt considerate obligații bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal prin decizie după data de 1 august 2020 pentru  perioada fiscală de până la data de 31 iulie 2020 (cele datorate bugetului general consolidat și/sau bugetelor autorităților publice centrale sau locale), precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între 21 martie 2020 (data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020) și 31 iulie 2020 inclusiv.

Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 august 2020 și până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 31 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii (termenul anterior era 15 decembrie 2020).

În cazul solicitărilor privind restructurarea obligațiilor bugetare aflate în curs de soluționare conform OG nr. 6/2019, debitorii pot depune o cerere la organul fiscal în 10 zile de la data intrării în vigoare a legii, pentru a include în planul de restructurare aferent și obligațiile bugetare restante la 31 iulie 2020.

[Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din data de 8 iulie 2020]

De reținut

Se prelungește până la 31 iulie 2020 termenul până la care obligațiile fiscale pot fi restructurate.

Debitorii pot depune solicitarea de restructurare până la data de 31 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii.

În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a legii, pot fi depuse cereri pentru includerea obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020 în planul de restructurare care face obiectul solicitărilor privind restructurarea obligațiilor bugetare, aflate în curs de soluționare în baza OG 6/2019.

Contact us

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Ruxandra  Tarlescu

Ruxandra Tarlescu

Partner, Tax Services, Romania

Contact D&B David & Baias Team

Sorin David

Managing Partner, D&B David şi Baias, Romania

Dan Dascalu

Partner, D&B David şi Baias, Romania

Follow us