Depunerea fișierului standard de control fiscal SAF-T - datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligați să transmită fișierul standard de control fiscal și perioada de grație acordată pentru raportarea SAF-T

Sep 17, 2021

În detaliu

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în data de 16 septembrie 2021 Proiectul de ordin care stabilește normele de aplicare a fișierului standard de control fiscal SAF-T.

Data de la care transmiterea Fișierului SAF-T devine obligatorie variază în funcție de categoriile de contribuabili, astfel:

 • contribuabilii mari în această categorie la data de 31 decembrie 2021 au obligația de depunere a D1 ianuarie 2022;
 • contribuabilii mijlociiîn această categorie la data de 31 decembrie 2021 au obligația de depunere a Declarației informative D406 de la data de 1 ianuarie 2023;
 • contribuabili mici în această categorie la data de 31 decembrie 2021 au obligația de depunere a Declarației informative D406 de la data de 1 ianuarie 2025;
 • prin excepție, instituțiile financiar-bancare și societățile de asigurare/reasigurare (inclusiv societățile de administrare a investițiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative/fonduri de investiții alternative, entități autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară), încadrate la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili1 ianuarie 2023

Contribuabilii care aveau obligația depunerii Declarației informative D406, conform datelor de referință, iar ulterior sunt încadrați într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referință pentru depunerea declarației, vor continua să raporteze fișierul standard de control prin depunerea de Declarații informative D406.

În categoria contribuabililor care vor avea obligația de a depune la organul fiscal Fișierul SAF-T sunt incluse și societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directă, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe).

Modalitatea de raportare și termene

 • Contribuabilii vor avea obligația să transmită fișierul SAF-T sub forma Declarației informative D406, lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA)
 • Fișierul SAF-T se va depune în format electronic, termenul-limită de depunere fiind:
 • până în ultima zi calendaristică a lunii imediat următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informații decât cele privind Stocurile și Activele).
 • până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, în cazul Declarației informative D406-Active.
 • în termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul Declarației informative D406-Stocuri.

Contribuabilii vor beneficia de o perioadă de grație, astfel:

 • ●      6 (șase) luni pentru prima raportare, respectiv 5 (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (două) luni pentru a cincea raportare, pentru i care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T;
 • 3 (trei) luni pentru prima raportare pentru contribuabilii care au obligația de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T;

De reținut

Data de la care transmiterea fișierului SAF-T devine obligatorie variază în funcție de categoriile de contribuabili: contribuabilii mari trebuie să depună Declarația informativă D406 începând din ianuarie 2022, cei mijlocii și instituțiile financiar-bancare și societățile de asigurare/ reasigurare – începând cu anul 2023, iar cei mici - începând cu anul 2025.

Contribuabilii mari vor beneficia de o perioada de graie de șase luni pentru prima raportare a fișierului SAF-T.

PwC are o echipă dedicată care vă poate oferi asistență în pregătirea pentru noua raportare SAF-T. Aceasta include și accesul în aplicația pe care v-o punem la dispoziție, prin care se prelucrează și validează datele ce vor trebui raportate în fișierul SAF-T și se generează fișierul în format *.xml. 

Pentru mai multe despre etapele pregătirii pentru SAF-T și prezentarea aplicației care verifică datele și întocmește fișierul SAF-T, echipa noastră dedicată vă stă la dispoziție.

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us