Clarificări privind aplicarea facilităților fiscale acordate sectorului construcțiilor prin OUG 114/2018

Pe scurt

În data de 21 iunie 2019 s-a publicat Ordonanța de Urgenţă  nr. 43/2019 a Guvernului (OUG 43/2019) care, printre altele, aduce modificări Codului muncii si Codului fiscal în scopul de a clarifica aplicarea facilităților fiscale acordate sectorului construcțiilor prin OUG 114/2018 – aici puteți consulta buletinul nostru informativ pe acest subiect.

În detaliu

Modificări aduse Codului muncii

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată – stabilit la 3.000 lei/lună în sectorul construcțiilor - prevedere extinsă și după 1 ianuarie 2020

Până la sfârșitul anului 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, pentru domeniile de activitate prevăzute la articolul 60, alineatul 5 din Codul fiscal, se stabilește la suma de 3.000 lei lunar (fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri).

După data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, pentru domeniile de activitate prevăzute la articolul 60, alineatul 5 din Codul fiscal, va fi de minimum 3.000 lei lunar (fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri).

Care sunt consecințele nerespectării prevederilor legale privind salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în sectorul construcțiilor?

Nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară în sectorul construcțiilor:

 • constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei până la 2.000 lei;
 • atrage anularea acordării facilitaților fiscale, iar contribuțiile și impozitul pe venit se vor recalcula în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Codul fiscal. Pentru diferențele rezultate în urma recalculării se vor percepe dobânzi și penalități de întârziere în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Codul de procedură fiscală.

Modificări aduse Codului fiscal

 • Se aduc clarificări cu privire la facilitățile fiscale acordate pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 în sectorul construcțiilor (conform listei codurilor CAEN prevăzute la articolul 60, alineatul 5 din Codul fiscal), astfel:
 • Se introduc noi coduri CAEN, și anume: 2351 – Fabricarea cimentului, 2352 – Fabricarea varului și ipsosului, 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • Grupa CAEN  711 - Activități de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanță tehnică este mutată la un punct nou, iii, separat de domeniile de producere a materialelor de construcții;
 • Se introduc noi reguli în ceea ce privește modul de calcul al cifrei de afaceri în sectorul construcțiilor și din alte activități specifice, astfel:
 • în cazul companiilor nou-înființate, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea;
 • pentru companiile existente la 1 ianuarie al fiecărui an, baza de calcul o reprezintă cifra de afaceri înregistrată în anul anterior. Pentru companiile care realizează 80% sau mai mult din cifra de afaceri din activitățile pentru care se acordă facilitați fiscale, acestea din urmă se vor aplica pe toată durata anului în curs. Pentru companiile care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri, se va aplica principiul companiilor nou-înființate.
 • Cifra de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă și va include manopera, materialele, utilajele, transportul, echipamentele, dotările și alte activități auxiliare. Cifra de afaceri va cuprinde și producția realizată și nefacturată.
 • Se aduc clarificări și în ceea ce privește veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor pentru care se acordă facilități:
 • veniturile de minimum 3.000 lei lunar sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore muncă/zi;
 • scutirea se aplică doar pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei (mai exact, facilitatea nu se aplică pentru venitul lunar care depășește această valoare);
 • se elimină din Codul fiscal sintagma referitoare la contractul de muncă,  din cadrul articolului 60 (impozit pe venit - scutiri).

Comisia Națională de Strategie și Prognoză va emite un Ordin de stabilire a mecanismului de calcul al cifrei de afaceri în vederea aplicării acestor facilități.

Sursa: OUG nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor, publicată în Monitorul Oficial  nr. 507 din 21 iunie 2019

De reținut

 • Până la sfârșitul anului 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, pentru sectorul construcțiilor, este stabilit la 3.000 lei lunar. În cazul nerespectării acestor prevederi, companiile pot fi sancționate cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei, iar facilitățile fiscale pot fi anulate.
 • Se introduc trei noi coduri CAEN pentru care se acordă facilități fiscale în sectorul construcțiilor, și anume 2351 – Fabricarea cimentului, 2352 – Fabricarea varului și ipsosului, 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice.
 • Se introduc noi prevederi privind modul de calcul al cifrei de afaceri realizate în sectorul construcțiilor și din alte activități specifice acestuia, precum și nivelul minim și cel maxim al veniturilor salariale pentru care se vor aplica facilitățile fiscale.
 • Aceste prevederi vor intra în vigoare la data de 21 iulie 2019.
 • Articolul 91 din OUG 114/2018 suferă modificări, în sensul că trimiterea la respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat se referă doar la contribuțiile datorate de către angajatori.

© [2019] [ PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Follow us