Redirecționarea impozitului pe profit /pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizări, acte de mecenat, burse private - procedura si formulare: Ordinul ANAF nr. 1679/2022

23 Sep 2022

De reținut

Ordinul nr. 1679/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) aprobă: 

  • procedura privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări, acte de mecenat sau acordarea de burse private;
  • modelul și instrucțiunile de completare a formularului 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”; 
  • modelul formularului „Notificare privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor” .

În detaliu

OPANAF nr. 1679/2022 aprobă regulile de redirecţionare a impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private. Redirecţionarea poate fi dispusă de plătitorii de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor în termen de șase luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv în termen de maximum șase luni de la data depunerii declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV.

În sensul acestei proceduri, entitățile beneficiare ale sponsorizării pot fi:

  • Persoane juridice fără scop lucrativ;
  • Unități de cult; 
  • Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii – UNICEF, precum și orice organizaţie internaţională care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;
  • Alţi beneficiari prevăzuţi de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, şi de art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
  • Beneficiarii de burse private, potrivit legii.

Totuși, redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea persoanele juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităților de cult, se efectuează doar dacă acestea sunt înscrise la data plății sumei respective de către organul fiscal în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. În ceea ce privește Fondul Națiunilor Unite pentru Copii — UNICEF și alte organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, nu există obligația înscrierii entității beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Impozitul pe profit ce poate fi redirecţionat se calculează prin scăderea din valoarea minimă stabilită conform Codului fiscal a sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, acordate entităţilor beneficiare în anul pentru care s-a depus declaraţia anuală de impozit pe profit, şi a sumelor reportate, astfel cum au fost înscrise în declaraţia privind impozitul pe profit a anului respectiv.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor ce poate fi redirecţionat se calculează prin scăderea din valoarea stabilită potrivit Codului fiscal pentru întregul an fiscal, a sumelor acordate entităţilor beneficiare în anul respectiv şi a sumelor reportate.

Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, revine organului fiscal competent.

Pentru a redirecționa impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru una sau mai multe entități, contribuabilii depun formularul 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”. În cazul grupului fiscal, redirecționarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă.

Termenul pentru soluționarea cererilor este de 45 de zile de la depunere. Pentru contribuabilii care nu au stinse debitele reprezentând impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor, termenul de 45 de zile începe să curgă de la data stingerii debitului.

OPANAF nr. 1679/2022 prevede și procedura de soluționare a cererilor privind redirecţionarea impozitului, precum și modelul și instrucțiunile de completare a formularelor aferente.

Sursa:[Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.679/2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum și a modelului și conținutului unor formulare,  publicat în Monitorul Oficial nr. 923 din 21 septembrie 2022]

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us