Modificări în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații prin OUG 54/2019

Pe scurt

Ieri a fost publicată și a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2019 (OUG nr. 54/2019), care  modifică și completează acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații. Mai exact, schimbările vizează prevederi în domeniul telecomunicațiilor, cuprinse în OUG 114/2019 și OUG 19/2019.  Puteți consulta buletinele informative emise de PwC referitoare la OUG 114/2018 și OUG 19/2019 accesând următoarele linkuri:

 

În detaliu

Acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio

Acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul unor proceduri de selecție competitivă sau comparativă se va realiza în baza plății unei taxe de licență. Cuantumul taxei și condițiile de efectuare a plății se vor stabili, pentru fiecare caz în parte, prin Hotărâre de Guvern (HG) inițiată de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Astfel, sunt eliminate valorile minimale prevăzute anterior în OUG 114/2018, și anume:

  • în cazul licențelor pentru benzile de frecvență radio 703 - 733 MHz/758 - 788 MHz (2 x 30 MHz), 738 - 753 MHz (1 x 15 MHz), 880 - 915 MHz/925 - 960 MHz (2 x 35 MHz), valoarea minimală era stabilită la 4% din cifra de afaceri din anul precedent prelungirii, înregistrată la nivelul ramurii CAEN în care se încadrează activitatea de comunicații electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența;
  • în cazul licențelor pentru benzile de frecvență radio 791 - 821 MHz/832 - 862 MHz (2 x 30 MHz), 1920 - 1980/2110 - 2170 MHz (2 x 60 MHz), 3400 - 3800 MHz (400 MHz), valoarea minimală era stabilită la 2% din cifra de afaceri din anul precedent, înregistrată la nivelul ramurii CAEN în care se încadrează activitatea de comunicații electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența.

În plus, se aduc clarificări în ceea ce privește selecția competitivă – aceasta reprezentând procedura de acordare a licenței/licențelor prin care dreptul de utilizare a frecvențelor radio este acordat câștigătorului/ câștigătorilor unei licitații care oferă cea mai mare valoare pentru taxa de licență, pornind de la valoarea minimală stabilită prin HG menționată anterior.

Prelungirea perioadei de valabilitate a licențelor de utilizare a frecvențelor radio

Prelungirea perioadei de valabilitate a licențelor de utilizare a frecvențelor radio se va realiza în baza plății unei taxe de licență ce se va stabili prin HG inițiată de ANCOM pentru fiecare bandă de frecvență în mod individual. Astfel, s-a înlocuit prevederea conform căreia taxa de prelungire a valabilității licențelor era stabilită la 4% din cifra de afaceri înregistrată în anul precedent prelungirii, la nivelul ramurii CAEN în care se încadra activitatea de comunicații electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acorda licența.

Tariful de monitorizare

Suma anuală percepută de către ANCOM din tarifele de monitorizare (SaTM) se va determina după următoarea formula:

SaTM=Cheltuieli administrative ANCOM-Venituri din alte surse ANCOM

Unde,

  • Cheltuielile administrative ale ANCOM sunt cele aferente gestionării, controlării şi aplicării regimului de autorizare generală, ale drepturilor de utilizare a resurselor limitate ori ale obligațiilor prevăzute de legislația specifică din domeniul comunicațiilor electronice ori al serviciilor poștale (de exemplu, costuri pentru cooperare, armonizare și standardizare internațională, costuri cu realizarea analizelor de piață).
  • Veniturile din alte surse, mai puțin sumele necesare acoperirii cheltuielilor ANCOM, altele decât cele prevăzute la punctul (1), și sumele rezultate din excedentele bugetare din anii anteriori.

Tariful de monitorizare (TM) perceput furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului(stabilit anterior la 3% din cifra de afaceri a anului anterior) se va determina anual pe baza următoarei formule; acest procentaj fiind plafonat la 2%:

TM (%)=(SaTM-X )/(Ca ) ≤2%

Unde,

  • X reprezintă sumele încasate de ANRE din tariful de monitorizare în cazul în care compania încetează calitatea de furnizor înainte de determinarea tarifului de monitorizare anual și din tarifele prevăzute în anii anteriori, la finele lunii anterioare celei în care se determină procentajul.
  • Ca reprezintă cifra de afaceri cumulată a persoanelor care datorează tariful de monitorizare.

Furnizorii de servicii poștale nu mai au obligaţia de a plăti către ANCOM tariful de monitorizare.

În plus, se elimină prevederea conform căreia furnizorii erau obligați să țină separat contabilitatea referitoare la veniturile obținute din activități de furnizare de rețele sau de servicii de comunicații electronice, sau de servicii poștale, în scopul de a determina tariful de monitorizare luând în considerare, în locul cifrei de afaceri, veniturile rezultate exclusiv din furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori din furnizarea de servicii poștale. Certificarea acestor venituri se va realiza în continuare de către un auditor independent, însă cu respectarea condițiilor OUG 75/1999, sau de către un expert contabil autorizat potrivit legislației în vigoare, nemaifiind nevoie ca ANRE să stabilească aceste condiții.

Aplicarea amenzii de 10% din cifra de afaceri instituită prin OUG 114/2018 și suspendată prin OUG 19/2019 până la 1 septembrie 2019 este suspendată din nou, de această dată până la 15 martie 2020

Se suspendă până la data de 15 martie 2020 aplicarea amenzii de 10% din cifra de afaceri, proporțional cu numărul de utilizatori deserviți fără autorizație (cu câte un procent la fiecare 100 de utilizatori), impusă furnizorilor de telecomunicații care încheie contracte de instalare, întreținere, înlocuire a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora sau care efectuează lucrări de acces pe proprietăți, fără existența dreptului de acces sau în lipsa autorizației de construire.

Sursa: Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice (OUG 54/2019), publicată în Monitorul Oficial nr. 0552 din 4 iulie 2019.

De reținut

Se elimină valoarea minimală, stabilită anterior prin OUG 114/2018 (în cuantum de 4% sau /2% din cifra de afaceri, în funcție de benzile de frecvență radio), pentru acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul unor proceduri de selecție competitivă sau comparativă. Conform noilor prevederi, aceste licențe se vor acorda în baza plății unei taxe care urmează să fie stabilită printr-o HG inițiată de către ANCOM. La fel se va proceda și în cazul prelungirii perioadei de valabilitate a licențelor de utilizare a frecvențelor radio.

De asemenea, sunt aduse modificări și în ceea ce privește tariful de  monitorizare, care va stabilit pe baza unei formule și nu va depăși 2% din cifra de afaceri totală a furnizorilor de comunicații.

În plus, aplicarea sancțiunii de 10% din cifra de afaceri, instituită prin OUG 114/2018 și mai apoi suspendată până la 1 septembrie 2019 prin OUG 19/2019, se suspendă în continuare până la 15 martie 2020.

Prevederile OUG nr. 54/2019 au intrat în vigoare pe data de 4 iulie 2019.

© [2019] [ PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us