Noutăți in domeniul gestionarii deșeurilor de ambalaje

Aug 20, 2021

Pe scurt

Recent a fost publicată Ordonanța nr. 1/2021 a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje („Ordonanța”), prin care sunt reglementate măsuri destinate, ca prioritate, prevenirii generării deșeurilor de ambalaje. 

În detaliu

Scopul Ordonanței  îl reprezintă alinierea legislației naționale la obiectivele europene în domeniu, prin reducerea eliminării finale a unor deșeuri de ambalaje, pentru a contribui la tranziția către o economie circulară.

Vă prezentăm principalele modificări aduse de noile prevederi legislative:

  • Introducerea, începând cu data de 1 ianuarie 2030, a unor obiective majorate de reciclare a deșeurilor de ambalaje. Sunt clarificate datele de la care vor intra in vigoare ratele minime de reciclare/ valorificare a deșeurilor de ambalaje (majorate cu 5%), și anume 1 ianuarie 2025, respectiv 1 ianuarie 2030.
  • Introducerea posibilității autorității centrale pentru protecția mediului (Agenția Națională pentru Protecția Mediului, ANPM) de a solicita Comisiei Europene amânarea, cu maximum cinci ani, a termenelor stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor minime de reciclare pe tip de material (hârtie-carton, plastic, sticlă, metal, lemn) cu respectarea anumitor condiții și fără a aduce atingere obiectivului global de reciclare minim prevăzut de lege pentru anul 2025, respectiv 2030. În acest sens, ANPM va notifica această intenție Comisiei Europene, împreună cu prezentarea unui plan de implementare în vederea atingerii obiectivelor în termenul propus.
  • Definirea  momentului în care se stabilește greutatea deșeurilor de ambalaje reciclate, și anume momentul în care deșeurile intră în operațiunea de reciclare. Prin excepție, greutatea deșeurilor de ambalaje reciclată poate fi măsurată și pe baza materialului care rezultă din operațiunile de sortare, cu anumite condiții menționate în mod expres și limitativ (de exemplu, este necesar ca deșeurile rezultate să fie ulterior reciclate și materialele care nu sunt reciclate  și care sunt îndepărtate prin operațiuni ulterioare să nu fie incluse în cantitatea deșeurilor raportată ca fiind efectiv reciclată).
  • Definirea unui moment diferit de reciclare a deșeurilor de ambalaje biodegradabile, acestea fiind considerate reciclate în momentul în care tratarea lor generează compost, digestat sau alte materiale într-o cantitate a conținutului reciclat similară cu cea a materialelor inițiale. Aceste materiale obținute în urma tratării se consideră a fi reciclate și dacă sunt utilizate pe drept fertilizator, pe terenuri, aducând astfel beneficii agriculturii sau conducând la îmbunătățire ecologică.
  • Precizarea faptului că la stabilirea țintelor anuale de reciclare/valorificare nu vor fi luate în calcul materialele care au încetat să fie deșeuri și care urmează să fie folosite drept combustibil sau pentru un alt mod de generare a energiei.
  • Introducerea obligației pentru ANPM a obligației  de a implementa un sistem de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor de ambalaje, care va fi gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), pentru asigurarea îndeplinirii condițiilor de reciclare/valorificare. Sistemul are ca termen de punere în aplicare data de 1 ianuarie 2024.
  • Introducerea posibilității de atingere a unui nivel ajustat al obiectivelor de reciclare pentru un anumit an, începând cu anul  2025, luându-se în considerare cota medie, în ultimii trei ani, a ambalajelor reutilizabile introduse pe piața națională pentru prima dată și reutilizate ca parte a unui sistem de reutilizare a ambalajelor.
  • Menționarea obligativității declarării către ANPM a informațiilor privind caracterul toxic sau periculos al materialelor de ambalaje și al componentelor utilizate pentru fabricarea lor.
  • Enumerarea informațiilor care urmează sa fie incluse în baza de date privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, gestionată de Administrația Fondului pentru Mediu.

[Sursa: Ordonanța nr. 1/2021 a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial nr.785 din 16 august 2021]

De reținut

Ordonanța nr. 1/2021 a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje transpune în legislația națională prevederile directivelor și deciziilor europene în domeniu în vederea asigurării tranziției către economia circulară.  

Actul normativ introduce noi reguli privind calcularea obiectivelor în materie de reciclare, care se bazează pe greutatea deșeurilor de ambalaje care intră în operațiunea de reciclare (cu anumite derogări). În plus, Ordonanța prevede modificarea cerințelor esențiale pentru a stimula prevenirea generării de deșeuri de ambalaje, pentru a reduce impactul acestora asupra mediului și pentru a promova reciclarea materialelor de ambalaje.

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us