Noi modificări și completări aduse în domeniul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale: OUG nr. 20/2023

13 Apr 2023

De reținut

Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 20/2023 (OUG nr. 20/2023) prin care se modifică și completează regulile de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale în formă clasică, precum și cele de eșalonare la plată în formă simplificată, reglementate la Titlul VII din Codul de procedură fiscală.  Modificările aduse sunt corelate cu dispozițiile legale referitoare la procedura de menținere sau modificare a restructurării obligațiilor bugetare reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 6/2019.

În detaliu

Prezentăm în continuare cele mai importante modificări și completări pe care OUG nr. 20/2023 le aduce Codului de procedură fiscală în materia eșalonării la plată, precum și câteva aspecte relevante din perspectiva corelării acestora cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.6/2019, după cum urmează:

Sunt excluse din sfera eșalonării la plată obligațiile fiscale/bugetare reprezentând ajutor de stat sau de minimis de recuperat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat și accizele prevăzute la Titlul VIII din Codul fiscal.

Vor putea beneficia de eșalonarea la plată și debitorii care nu au în proprietate bunuri în vederea constituirii de garanții în cuantumul prevăzut la art. 193 alin. (13)-(15) din Codul de procedură fiscală şi nici nu pot constitui niciun fel de garanţie ori cuantumul garanţiilor constituite este mai mic de 50% față de cuantumul obligaţiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, însă pentru  cel mult șase luni, dacă aceștia îndeplinesc toate celelalte condiții pentru acordarea eșalonării, menționează în cererea de eșalonare și prezintă informații care justifică situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești şi capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Penalitățile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată şi se includ în eşalonare.

Cererea de eșalonare poate fi însoțită de o propunere de grafic de eșalonare la plată. 

Penalităţile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată şi se includ în eşalonare dacă debitorul constituie garanţii a căror valoare este mai mare de 50% faţă de cuantumul obligaţiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, dar insuficiente faţă de cuantumul garanţiilor prevăzute la art. 193 alin. (13)-(15) din Codul de procedură fiscală, iar eșalonarea a fost acordată pe o perioadă de cel mult cinci ani.

Sunt eliminate plafoanele obligațiilor fiscale eșalonate la plată până la care nu exista obligația de a constitui garanții.

Se completează condițiile de menținere a valabilității eșalonării la plată cu o nouă condiție, respectiv achitarea accizelor nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eșalonării la plată, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acestei decizii, deoarece acestea au fost excluse din sfera de acordare a eșalonării la plată.

Se reduce numărul cererilor de modificare a eșalonării la plată, de la două cereri la una singură.

Debitorul poate depune cereri de modificare a eșalonării ori de câte ori este necesar pentru obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate și pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării deciziei de eșalonare la plată și pentru obligațiile fiscale stabilite de alte autorități a căror administrare a fost transferată la ANAF după emiterea unei decizii de eșalonare la plată, cu excepția situației în care debitorul a solicitat eșalonarea la plată a acestor sume.

Debitorul va avea posibilitatea de a solicita, o singură dată într-un an calendaristic sau fracție de an calendaristic, menținerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută, dacă cererea este aprobată de ANAF înainte de executarea garanţiei sau înainte de stingerea tuturor obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul eşalonării la plată, după caz. 

Nu intră în sfera eșalonării la plată, în formă simplificată, obligațiile fiscale care reprezintă accize, impozitele și contribuțiile sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă, așa cum sunt definite de Codul fiscal, și taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc.

Se completează condițiile de menținere a eșalonării la plată, în formă simplificată, cu alte două condiții:

  • achitarea accizelor și a taxelor aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acestei decizii, deoarece acestea au fost excluse din sfera de acordare a eșalonării la plată în formă simplificată;

  • achitarea impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării acestei decizii, deoarece acestea au fost excluse din sfera de acordare a eșalonării la plată în formă simplificată.

Dobânda datorată în cazul eșalonării la plată, în formă simplificată, a fost majorată de la 0,01% la 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. 

A fost eliminată posibilitatea acordării în paralel a eșalonării la plată (clasică) și a eșalonării la plată în formă simplificată. 

Aceste modificări se aplică atât pentru cererile de eșalonare la plată, cat și pentru cererile de modificare sau menținere a eșalonării la plată, depuse după data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023.

Debitorii care au depus o singură cerere de modificare sau menținere a eșalonării la plată, aprobată de ANAF, în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2023 și data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023, pentru perioada rămasă din anul 2023 mai pot depune o singură cerere de modificare sau menținere a eșalonării la plată. 

În cazul în care debitorul depune prima cerere de modificare sau menținere după data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023, pentru perioada rămasă din anul 2023, acesta poate beneficia doar de această modificare sau menținere a eșalonării la plată.

În cazul eșalonărilor la plată aflate în derulare sau care și-au pierdut valabilitatea la data intrării în vigoare a OUG nr.20/2023, cererile de modificare sau menținere a eșalonării la plată care sunt nesoluționate la această dată se soluționează potrivit acestei ordonanțe. Astfel, debitorul va putea depune o singură cerere de modificare sau menținere a eșalonării la plată în cursul anului 2023.

În cazul înlesnirilor la plată acordate în procedura de restructurare a obligaţiilor bugetare, aflate în derulare sau care şi-au pierdut valabilitatea la data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023, modificările aduse de aceasta se aplică şi pentru debitorii care depun ulterior acestei date cereri de modificare/menţinere a înlesnirii la plată. 

Pentru debitorii care au depus/depun cereri de modificare/menţinere a înlesnirii la plată în cursul anului 2023, modificările menționate anterior se aplică astfel:

  • în cazul în care debitorul a depus o singură cerere de modificare/menţinere a înlesnirii la plată, aprobată de organul fiscal, în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2023 şi data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023, pentru perioada rămasă din anul 2023, acesta mai poate depune o singură cerere de modificare/menţinere a înlesnirii la plată;

  • în cazul în care debitorul a depus două cereri de modificare/menţinere a eşalonării la plată, aprobate de organul fiscal, în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2023 şi data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023, pentru perioada rămasă din anul 2023, acesta nu mai poate beneficia de o nouă modificare/menţinere a eșalonării la plată;

  • în cazul în care debitorul depune prima cerere de modificare/menţinere după data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023, pentru perioada rămasă din anul 2023, acesta poate beneficia doar de această modificare/menţinere a înlesnirii la plată.

În cazul înlesnirilor la plată acordate în procedura de restructurare a obligaţiilor bugetare aflate în derulare sau care şi-au pierdut valabilitatea la data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023, cererile de modificare/menţinere a înlesnirilor la plată care sunt nesoluționate la această dată se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii cererii. În acest caz, după aprobarea cererii de modificare/menţinere debitorul nu mai poate depune o nouă cerere de modificare/menţinere a înlesnirii la plată în cursul anului 2023.

Sursa:[Ordonanța de Urgență nr. 20/2023 pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 290 din 6 aprilie  2023]

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us