Măsuri fiscal-bugetare, prelungirea unor termene, modificarea și completarea unor acte normative: OUG nr. 168/2022

14 Dec 2022

De reținut

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 (OUG nr. 168/2022) au fost aduse modificări și completări Codului fiscal, Codului muncii, Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Ordonanței Guvernului nr. 11/2022 și altor acte normative. 

Vă prezentăm în continuare principalele modificări.

În detaliu

Codul fiscal

  • Facilitatea pentru educație timpurie

Facilitatea pentru educație timpurie introdusă prin Legea nr. 239/2020 care permitea angajatorilor să deducă din impozitul pe profit, în limita a 1.500 lei pe lună/ copil, cheltuieli cu educația timpurie a copiilor angajaților - inclusiv facilitatea privind excluderea din baza de calcul a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale a sumelor plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaţilor -, se amână cu încă un an, până la 31 decembrie 2023 inclusiv. Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitatea limitată la 5%, aplicată la valoarea cheltuielilor cu salariile personalului.

  • Impozitul pe venit și contribuțiile sociale

În cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se include în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

  • nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare (condiția nu se consideră îndeplinită dacă în perioada 9 decembrie 2022 - 31 decembrie 2023 are loc diminuarea salariului de bază brut lunar);
  • venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește 4.000 lei/lună, inclusiv. 

Măsura se aplică veniturilor aferente lunilor ianuarie - decembrie 2023, inclusiv  salariaților din sectorul agricol și industria alimentară care nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute de Codul fiscal, precum și veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute în baza unui raport de serviciu, potrivit legii.

Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul construcțiilor, veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice care beneficiază de aceste facilități  sunt calculate la un salariu brut de încadrare de minimum 4.000 lei lunar pentru opt ore de muncă/zi. 

  • Impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

În situația în care, după depunerea formularului de redirecționare a impozitului pe profit/a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul se rectifică în sensul diminuării, iar contribuabilii au redirecționat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecționată, conform legii, aceștia datorează diferența de impozit care a fost redirecționată în plus. Procedura privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit care a fost redirecționată în plus se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

  • Taxa pe valoarea adăugată

Se prelungește până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv termenul de suspendare a depunerii declarațiilor informative 392A, 392B și 393 ce au fost introduse în contextul necesității calculului bazei TVA pentru resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene. Termenul ar fi expirat la 31 decembrie 2022.

Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică se va institui începând cu 1 ianuarie 2023. Prin intermediul acestuia este desemnat un achizitor unic ce cumpără de la anumiți producători energie electrică și vinde energia electrică achiziționată furnizorilor de energie electrică care au contracte încheiate cu clienți finali, operatorului de transport şi de sistem energie electrică şi operatorilor de distribuție energie electrică, la un preț unic reglementat. Persoana impozabilă care are calitatea de achizitor unic în cadrul acestui mecanism nu este asimilată în prezent noțiunii de comerciant persoană impozabilă în sensul aplicării taxării inverse.

Din acest motiv, începând cu data de 1 ianuarie 2023, se extinde corespunzător sfera de aplicare a măsurii de simplificare a TVA prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal - urmând să cuprindă și comerciantul persoană impozabilă care are calitatea de achizitor unic în cadrul mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică.

  • Impozitele și taxele locale 

Se acordă scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru încăperile din cadrul unităților sanitare private în care nu se desfășoară activitate economică.

  • Codul muncii

În perioada 1 ianuarie 2023 — 31 decembrie 2028, în construcții, salariul de bază minim brut pe țară va fi de minimum 4.000 lei/lună (de la 3.ooo lei/lună în prezent), fără indemnizații, sporuri și alte adaosuri, pentru un program de opt ore/zi.  

  • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Suma de 200 lei/lună pentru care în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023 nu se datorează, în anumite situații, impozit pe venit și contribuții sociale va fi utilizată la calculul punctajului lunar de pensie.

  • Ordonanța Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene – art. IV

Se prelungește până la data de 31 decembrie 2023 termenul până la care operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz,  vor trebui să doteze automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale.

[Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 168/2022  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 1186 din data de 9 decembrie 2022]

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us