Implicațiile TVA ale tranzacțiilor cu cupoane valorice emise începând cu 20 aprilie 2019

In brief

Recent a fost publicată Legea nr. 60/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce transpune Directiva (UE) 2016/1065 a Consiliului din 27 iunie 2016 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește tratamentul TVA aplicat cupoanelor valorice.

Statele membre ale Uniunii Europene ar fi trebuit să transpună în legislația națională până la 1 ianuarie 2019 prevederile europene privind tratamentul TVA aplicat operațiunilor asociate cu cupoane valorice.

In detail

Legea nr. 60/2019 aduce următoarele clarificări cu privire la tratamentul TVA aplicat operațiunilor care implică utilizarea cupoanelor valorice:

1.        Termenul „voucher” folosit in legislația națională din domeniul TVA va fi înlocuit cu „cupon valoric”.

2.       Cupoanele valorice sunt definite ca instrumente care presupun obligația de a fi acceptate drept preț parțial/integral pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, și care indică fie în conținutul acestora, fie în documentația aferentă, bunurile/serviciile ce urmează a fi livrate/prestate sau identitatea potențialilor furnizori/prestatori.

3.       Cupoanele valorice sunt de două tipuri:

 • cupoane valorice cu utilizare unică, cele în cazul cărora locul livrării/prestării și TVA datorată pentru bunurile/serviciile aferente se cunosc la momentul emiterii cupoanelor; și
 • cupoane valorice cu utilizări multiple, altele decât cupoanele valorice cu utilizare unică.

4.       Implicațiile TVA ale tranzacțiilor cu cupoane

4.1.         Cupoane valorice cu utilizare unică

 • Vânzarea cuponului: fiecare persoană impozabilă care vinde cuponul în nume propriu este considerată cumpărător-revânzător al bunurilor/serviciilor aferente cuponului și are obligația de a colecta TVA aferentă în mod corespunzător.
 • Intermedierea în vânzarea cuponului: în cazurile în care un intermediar acționează în numele și pe seama unei alte persoane impozabile în legătură cu vânzarea unui cupon, livrarea de bunuri/prestarea de servicii asociată cuponului va fi efectuată de către această altă persoană, și nu de către intermediar.
 • Utilizarea cuponului: predarea bunurilor/serviciilor în schimbul cuponului, efectuată de către furnizorul acestora, implică două operațiuni:
 • o livrare de bunuri/o prestare de servicii efectuată de furnizorul bunurilor către emitentul cuponului, pentru partea acoperită de cupon, care se decontează în relația cu acesta;
 • o livrare de bunuri/o prestare de servicii efectuată de furnizorul bunurilor către posesorul cuponului, pentru partea care nu este acoperită de cupon.

4.2.        Cupoane valorice cu utilizări multiple

 • Vânzarea cuponului: nu reprezintă o operațiune în sfera de aplicare a TVA, prin urmare, nu intervine obligația de a colecta TVA;
 • Intermedierea în vânzarea cuponului: se consideră că un intermediar care acționează în numele și pe seama unei alte persoane impozabile în legătură cu vânzarea unui cupon efectuează  servicii de distribuție sau de promovare a cupoanelor, care intră în sfera de aplicare a TVA;
 • Utilizarea cuponului: predarea bunurilor/serviciilor în schimbul cuponului reprezintă o livrare de bunuri/prestare de servicii efectuată de furnizorul bunurilor/serviciilor către posesorul cuponului;
 • Baza de impozitare a livrării de bunuri/prestării de servicii decontată parțial/integral prin cupon: se va considera că suma achitată pentru cupon sau - în lipsa acestei informații - suma indicată pe cuponul valoric include deja TVA. 

Legea nr. 60/2019 precizează că aceste prevederi vor fi aplicabile doar cupoanelor emise după intrarea în vigoare a legii, respectiv începând cu 20 aprilie 2019.

În urma acestor clarificări, ne așteptăm ca și Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal să sufere modificări, în vederea alinierii la noile prevederi de TVA aplicabile  tranzacțiilor cu cupoane valorice.

[Sursa: Legea nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 296 în data de 17 aprilie 2019]

The takeaway

Legea nr. 60/2019 aduce clarificări asupra tratamentului TVA aplicabil cupoanelor valorice emise după

intrarea în vigoare a legii, respectiv începând cu 20 aprilie 2019. Recomandăm tuturor societăților care emit, comercializează, intermediază comercializarea și/sau primesc la plată cupoane valorice să efectueze analiza acestor tranzacții, fie locale, fie transfrontaliere, pentru a identifica potențialele implicații în materie de TVA (de exemplu, locul impozitării, baza de impozitare, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată și dreptul de deducere).

© [2019] [ PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us