2000

  • Se înfiinţează departamente distincte de „Taxe Indirecte” şi „Impozitarea persoanelor fizice” în cadrul departamentului de Consultanţă Fiscală şi Juridică.

  • Sunt lansate primele servicii dedicate de „Preţuri de Transfer” (Transfer Pricing) și are loc colaborarea cu Ministerul de Finanţe pentru dezvoltarea şi alinierea legislaţiei naționale în domeniu la normele europene şi internaţionale.

  • Realizează auditul Băncii Naţionale a Moldovei.

1999   2001

PwC Brochures
Follow us