1999

  • PricewaterhouseCoopers participă la implementarea normelor International Financial Reporting Standards (IFRS) în România, în calitate de consultanţi ai Băncii Mondiale care gestiona acest proiect.

  • Realizează prima evaluare a activelor Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB).

  • Contribuie la înfiinţarea Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR).

1998   2000

PricewaterHouseCoopers Logo
Follow us