Servicii de consultanţă în resurse umane

Angajaţii sunt o resursă din ce în ce mai valoroasă şi constituie un avantaj competitiv de lungă durată pentru organizațiile care operează într-o economie globală caracterizată prin schimbare. Lipsa cronică de personal calificat, combinată cu neconcordanţa între cererea și oferta pe piaţa forţei de muncă demonstrează că atragerea (și retenţia) angajaţilor potriviți în locurile potrivite, la momentul potrivit nu a fost niciodată mai dificilă.

În acest context, directorii executivi identifică lipsa de competențe-cheie ca fiind una dintre cele mai mari îngrijorări de pe agenda lor. Liderii de resurse umane au astfel provocarea de a mobiliza capitalul uman pentru a contribui la dezvoltarea afacerii.

Dacă organizațiile nu se transformă pentru a se asigura că pot atrage, inspira, motiva, gestiona, dezvolta şi recompensa angajaţii în mod corespunzător, pot pierde cele mai valoroase “active”.

People are an increasingly valuable source of sustainable competitive advantage for organisations operating in a global economy characterised by only one certainty – change. Chronic skills gaps combined with a mismatch between demand and supply of talent means that getting (and keeping) the right people in the right places at the right time has never been more challenging.

Against this background, CEOs are once again citing a lack of key skills as the hottest issue on their agenda. HR Leaders are being challenged to mobilise talent to help business grow.

If organisations don’t transform themselves to ensure they can attract, inspire, motivate, manage, develop and reward their people appropriately – they may lose their most valuable assets.

Saratoga

Studiu de analiză a eficienţei capitalului uman ce se bazează pe o metodologie globală dezvoltată de Institutul PwC Saratoga.

Studiul reprezintă un instrument util care poate fi folosit pentru evaluarea eficienței capitalului uman în cadrul organizației proprii prin:

  • măsurare internă - raportul include definiţii şi instrucţiuni privind calculul şi corelarea indicatorilor analizaţi;
  • analiza comparativă cu organizaţii relevante (companii din acelaşi sector de activitate, piaţa românească, eşantioane personalizate).

 

PayWell

Raportul PayWell este un instrument creat pentru a ajuta profesioniștii în resurse umane şi decidenţii din companii să dezvolte politici de resurse umane competitive care atrag, motivează și rețin talentele, sprijinind astfel strategia de afaceri.

Raportul PayWell conține informații specifice care acopera următoarele domenii:

  • Niveluri salariale per post
  • Politici de compensatii
  • Tipuri de beneficii oferite

Contact us

Oana Munteanu

Director, Consultanță Resurse Umane, PwC Romania

Follow us