Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Primul curs autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale

View page in: English

Vă invităm la primul curs de ”Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal” din România care are la bază standardul ocupațional aferent rolului de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Acest standard a fost elaborat de PwC împreună cu D&B David și Baias și autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Absolvenții cursului vor primi diplomă de absolvire de „Responsabil cu Protecția Datelor cu caracter personal”, recunoscută național. Aceasta este autorizată de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de către Ministerul Educației Naționale.

25 - 29 Septembrie 2023

Scopul acestui curs este de a oferi competențele profesionale și metodele specifice ocupației de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal:

  • Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor;
  • Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
  • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
  • Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației;
  • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cursul este împărțit astfel:

Partea I:

Modalitate de pregătire: pregătire teoretică.

Număr ore minim obligatorii: 60h

Partea II:

Modalitatea de pregătire: experiență practică. Pe baza instrumentelor de lucru furnizate în cadrul pregătirii teoretice, cursanții vor trebui să elaboreze un plan de lucru aferent DPO, un registru de evidență a prelucrării, un modul de misiune audit, precum și să soluționeze anumite spețe practice ipotetice pe care le vom agrea împreună. Dovedirea realizării sesiunii de practică se va face prin redactarea / completarea instrumentelor de lucru puse la dispoziție de formator, pe baza unei spețe

Număr ore minim obligatorii: 120h

Partea III:

Examinare

Cursanții se vor deplasa la sediul ales pentru derularea examenului de absolvire a cursului și vor susține un examen scris în fața comisiei de evaluare. Examenul scris va testa atât partea teoretică cât și partea practică. Examinarea teoretică va consta într-un test grilă, iar examinarea practică va consta în realizarea unui proiect pe bază de speță (timpul alocat soluționării acesteia fiind timp în cadrul părții II).

Notă minimă necesară la examinarea teoretică (test grilă) = 5

Notă minimă necesară la examinarea practică (proiect) = 6

Cursanții care vor absolvi cu succes cursul vor primi certificat de absolvire ulterior.

Pentru structura detaliată a cursului consultați agenda de mai jos:

 

Cătălina Ilie este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti. Deţine, de asemenea, o diplomă de master în Carieră Judiciară în cadrul aceleiaşi universităţi. Este membră a Baroului Bucureşti din 2015.

Cătălina s-a alăturat D&B David şi Baias din martie 2016. Echipa din care face parte oferă asistență integrată în contextul implementării cerințelor impuse prin Regulamentul General privind Protecția Datelor precum și asistență juridică în ceea ce privește relația cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în vederea obținerii de puncte de vedere oficiale. Domeniile sale de expertiză mai includ dreptul bancar, asigurări şi drept societar.

Alături de Bianca Naghi și Manuela Guia, Cătălina fost implicată în echipa de proiect care s-a ocupat de validarea standardului ocupațional aferent rolului de DPO de la Comitetul Sectorial Administrație și Servicii Publice din cadrul Autorității Naționale pentru Calificări, colaborând îndeaproape cu membrii Comitetului. 

Daniel Vinerean este membru al Baroului București din anul 2006, alăturându-se echipei D&B David și Baias în luna noiembrie 2017.

Fiind implicat și coordonând numeroase proiecte de consultanță în materia dreptului civil și comercial, Daniel a dezvoltat o bună cunoaștere atât a nevoilor clienților, cât și a intereselor comerciale asociate acestor nevoi, fiind capabil să ofere asistență în chestiuni complexe de drept.

De asemenea, competențele sale includ și domeniul protecției datelor cu caracter personal. Daniel este parte din proiecte de consultanță și asistență întemeiate pe Regulamentul General de Protecție a Datelor. Implicarea sa în acest domeniu vizează evaluarea stadiului actual din perspectiva cerințelor Regulamentului și formularea de recomandări specifice, elaborarea procedurilor interne care să asigure conformitatea și redactarea de documente care să îndeplinească standardele necesare asigurării unei protecții adecvate a datelor cu caracter personal.

Testimoniale

Am rugat participanții la finalul fiecărei sesiuni să ne spună în câteva cuvinte lucrurile pe care le-au considerat utile pe parcursul cursului:

„Din punctul meu de vedere, tot ce s-a discutat va avea o aplicabilitate practică deosebită”

„Etapele corecte pentru audit GDPR, rolul si scopul DPO și spețele prezentate foarte interesante”

„Transpunerea elementelor teoretice în exemple (în practica în speță) și eficacitatea cursului”

„Exemplificările/Spețele, explicarea conceptetelor și suportul de curs”

„Prezentarea punctuală a problemelor identificate cu ocazia implementarii GDPR, exercițiile practice, paralelele între ISO și GDPR, materialele date cu titlu de exemplu”

„Exemplele concrete, răspunsurile la întrebări, prezentarea eficientă a cursului, instrumentele de lucru, legalitatea prelucrării, măsurile tehnice și organizatorice, gestionarea incidentelor de securitate și exercițiile practice”

„IMPECABIL”

„Atât organizarea cât și administrarea cursului au fost excelente!”

Costul cursului:
- înregistrare standard 2 900 lei

Contact us

Denisa Panaite Casu

PwC's Academy Manager, PwC Romania

Tel: +40 720 028 359

Ana M. Marin

PwC's Academy Communication, PwC Romania

Tel: +40 738 886 404

Nela Unal

Senior Client Relationship, PwC Romania

Tel: +40 720 028 270

Follow us