Plata defalcată a TVA - aprobarea transferului sumelor din contul de TVA

30/10/17

Pe scurt

În vederea aplicării noului sistem de plată defalcată a TVA a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2927/13 octombrie 2017 („Ordinul”) care prevede procedura și condițiile de aprobare a cererilor pentru transferul sumelor care necesită verificarea ANAF, din contul special de TVA al contribuabililor.

În detaliu

Ordinul detaliază procedura și condițiile de aprobare a cererilor pentru transferul sumelor din contul special de TVA în conturi curente (în contextul Ordonanței nr. 23/2017 privind mecanismul plății defalcate a TVA) în anumite cazuri particulare, după cum urmează:

  • Sumele rezultate din corecții ale plăților, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA,
  • Sumele rezultate din ajustări ale bazei de impozitare a TVA, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA,
  • Sumele transferate în contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit/unitate de Trezorerie, în limita sumelor transferate anterior din contul curent,
  • Sumele transferate în contul curent al persoanelor care nu mai au obligația de a avea un cont dedicat de TVA și obligația de a plăti TVA,
  • Sume reprezentând TVA achitată în numerar (exceptând sumele reținute din încasările în numerar) sau cu cardul din contul curent.

Astfel, titularii conturilor dedicate de TVA vor putea solicita transferul acestor sume din contul de TVA, prin depunerea unei Cereri pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA (Formularul 310) în format electronic, pe portalul e-guvernare, secțiunea Depunere declarații. Cererea se poate depune și direct la registratura organului fiscal competent, sau se poate transmite prin poștă, cu confirmare de primire.

După caz, cererea va fi însoțită de documente justificative, în copii certificate pentru conformitate cu originalele, cum ar fi: extrase de cont, facturi, ordine de plată, contracte, precum și orice alte documente justificative în funcție de natura sumelor al căror transfer din contul de TVA se solicită.

Cererile pentru aprobarea transferului de sume de către titular din conturile de TVA în alt cont se vor soluționa în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la organul fiscal competent. Ulterior verificărilor efectuate de către organul fiscal, cererile se pot soluționa după cum urmează:

  • în cazul aprobării integrale a transferului, autoritățile fiscale vor emite direct decizia, care va fi comunicată contribuabilului;
  • în cazul respingerii parțiale/integrale a transferului, înainte de emiterea deciziei, contribuabilul își va putea exercita dreptul de a fi ascultat. În acest scop, organul fiscal competent îi va transmite contribuabilului o invitație, situație în care termenul de soluționare a cererii se va prelungi.

Contribuabilii vor putea formula contestație împotriva deciziei de soluționare a cererii, la organul fiscal competent, în termen de 45 de zile de la data comunicării deciziei.

[Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2927/13 octombrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 813 la data de 13 octombrie 2017]

De reţinut

Contribuabilii vor putea solicita transferul din contul dedicat de TVA al sumelor care necesită aprobarea ANAF, prin depunerea unei cereri la organul fiscal central competent.

În funcție de tipul sumelor al căror transfer din contul de TVA este solicitat, cererea va fi însoțită de anumite documente justificative care vor fi verificate de organul fiscal.

Contribuabilii vor putea contesta decizia de soluționare a cererii privind aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, în termen de 45 de zile de la data comunicării deciziei.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us