Introducerea sistemului de plată defalcată a TVA, obligatorie de la 1 ianuarie 2018

06/09/17

Pe scurt

În data de 31 august 2017 a fost publicată Ordonanţa 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Guvernul României a adoptat legislația necesară pentru instituirea sistemului privind plata defalcată a TVA care se va aplica opțional începând cu 1 octombrie 2017, urmând ca acesta să devină obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2018.

În detaliu

Sistemul de plată defalcată a TVA este obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2018, pentru facturi emise şi avansuri încasate după data de 1 ianuarie 2018. În perioada 01 octombrie - 31 decembrie 2017, sistemul se va aplica opţional. În acest scop, organul fiscal organizează "Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA" ce va include lista contribuabililor care aplică sistemul.

Persoanele obligate să aplice sistemul de plată defalcată a TVA

Sunt obligate să aplice sistemul de plată defalcată a TVA contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA în România (i.e. societăţi comerciale, persoane fizice, instituţii publice, societăţi nerezidente înregistrate direct sau prin reprezentant fiscal).

Contribuabilii ce aplică sistemul vor avea următoarele obligaţii:

  • să deţină cel puţin un cont dedicat TVA la unităţi ale trezoreriei statului sau la instituţii de credit, cont care va avea un IBAN special care să includă în structura sa şirul de caractere "TVA";
  • să informeze clienţii cu privire la contul dedicat de TVA în care vor încasa contravaloarea livrărilor de bunuri / servicii purtătoare de TVA;
  • să efectueze în mod corect plăţile / încasările de TVA aferente operațiunilor taxabile din/în contul distinct de TVA;
  • să vireze/depună în contul dedicat TVA aferentă diferenței între încasările și plățile în numerar, precum şi a TVA aferentă încasărilor cu carduri de debit/credit sau cu substitute în numerar, în termen de 7 zile lucrătoare de la încasare.

Societăţile comerciale şi instituţiile publice, indiferent dacă sunt înregistrate în scopuri de TVA sau nu au obligaţia de a achita TVA aferentă achiziţiilor de bnuuri / servicii în conturile de TVA ale furnizorilor.

Beneficii pentru aplicarea sistemului de la 1 octombrie 2017

Contribuabilii care optează pentru aplicarea opțională a plății defalcate a TVA începând cu 1 octombrie 2017, vor beneficia de următorele facilități:

  • anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții;
  • acordarea unei bonificații de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017.

Restricţii cu privire la utilizarea conturilor dedicate de TVA

Sumele din contul dedicat de TVA vor fi utilizate pentru operaţiuni precum: achitarea TVA aferentă achizițiilor efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scop de TVA către furnizori / prestatori, transferul în alt cont de TVA al titularului, corecţii de TVA, decontări de TVA în cadrul grupului fiscal unic, precum și plata TVA datorată bugetului de stat.

Posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular, este permisă doar cu aprobarea ANAF, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la solicitare. De asemenea, conform prevederilor, sunt interzise retragerile în numerar de sume din contul de TVA.

Contravenţii şi sancţiuni

Sunt instituite contravenții și sancțiuni specifice pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de

ordonanţă, după cum urmează:

  • pentru erorile care nu au fost corectate în termen de 7 zile lucrătoare, se aplică o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile; 
  • după termenul de 30 de zile, sunt aplicabile amenzi de 10%/50% din suma reprezentând TVA pentru fapte precum: plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de TVA propriu, plata eronată a TVA în alt cont decât contul de TVA al furnizorului, etc.
[Sursa: Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 706 la data de 31 august 2017]

De reţinut

Introducerea mecanismului de plată defalcată a TVA este aplicabil în mod obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2018.

Conform sistemului propus, furnizorii vor avea obligația de a comunica beneficiarilor un cont dedicat de TVA, deschis la unități ale trezoreriei statului sau la instituții de credit, în care beneficiarii vor efectua plata TVA aferentă achiţiilor de bunuri/ servicii. Aceste restricţii nu se aplică în relaţia cu persoanele fizice neînregistrate în scopuri de TVA.

Sumele încasate în contul de TVA pot fi folosite de către contribuabili doar pentru a achita la rândul lor TVA datorată furnizorilor, sau TVA către bugetul de stat la termenele stabilite de lege. În cazul încasărilor în numerar, cu cardul sau prin substitute de numerar, contribuabilii vor avea obligația virării în contul de TVA propriu a sumelor taxei aferente în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasare. Sumele din contul de TVA pot fi transferate de titulari către un cont curent al acestora numai cu aprobarea prealabilă a ANAF.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us