Plata defalcată a TVA - eliberarea extraselor de cont electronice de către Trezorerie și ordinele de plată multiple electronice

11/10/17

Pe scurt

În vederea aplicării noului sistem de plată defalcată a TVA, au fost publicate Ordinele Ministrului Finanțelor Publice nr. 2540 cu privire la eliberarea extraselor de cont de către Trezorerie și nr. 2541 cu privire la introducerea ordinelor de plată multiple electronice.

În detaliu

1. Eliberarea extraselor de cont electronice de către Trezorerie

Entităților care au deschise la unitățile trezoreriei statului conturi pentru încasarea și plata defalcată a TVA li se vor elibera extrase de cont electronice (în format PDF și XLM), fără perceperea de comisioane. În acest sens, titularii conturilor speciale de TVA care posedă certificat digital calificat vor putea vizualiza și descărca extrasele de cont în format electronic, ca utilizatori ai sistemului „Depunere declarații online”. Instituțiile publice vor putea vizualiza și descărca extrasele de cont electronice inclusiv prin intermediul sistemului național de raportare Forexebug.

Contribuabilii care nu doresc să opteze pentru vizualizarea/descărcarea extraselor de cont electronice vor avea obligația de a depune în scris o notificare la unitatea trezoreriei statului la care au deschis contul. Nedepunerea notificării va fi considerată acord implicit.

În plus, titularii conturilor de TVA vor avea obligația de a confirma în scris Trezoreriei corectitudinea soldurilor conturilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la finele fiecărui an.

2. Ordinul de plată multiplu electronic

Entitățile care au deschise la unitățile trezoreriei statului conturi pentru încasarea și plata defalcată a TVA vor putea utiliza ordinul de plată multiplu electronic („OPME”) pentru efectuarea de plăți din contul de disponibil în conturile destinate TVA, respectiv: fie pentru plata TVA la bugetul statului, fie pentru plata TVA către furnizori/prestatori.

Formularul OPME va putea fi descărcat, completat și depus online prin accesarea “Punctului unic de acces” de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice – Sistemul național de raportare Forexebug. Ora-limită de depunere a OPME pentru ca acestea să fie procesate și înregistrate în contabilitate de către Trezorerie în aceeași zi lucrătoare se va publica pe site-ul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și se va afișa la sediile unităților Trezoreriei Statului.

[Sursa: Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2540 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2541, publicate în Monitorul Oficial nr. 789/5 octombrie 2017]

De reţinut

Contribuabilii care au deschise la Trezorerie conturi de disponibil dedicate TVA vor putea primi extrase de cont în format electronic, iar plata TVA din aceste conturi o vor putea face cu ordine de plată multiple electronice. Cu toate acestea, orice alte sume (de exemplu, baza de impozitare a TVA de achitat către furnizori/ prestatori, TVA de achitat furnizorilor/prestatorilor de către neplătitorii de TVA) se vor plăti în continuare prin ordine de plată (neelectronice) individuale, prin depunere în format tipărit la Trezorerie.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us