Majorarea plafonului de înregistrare în scopuri de TVA

18/10/17

În detaliu

În data de 14 octombrie 2017 a fost publicată Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1855 a Consiliului, care autorizează România să majoreze plafonul de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, de la 65.000 euro la 88.500 euro. Măsura se aplică de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2020.

[Sursa: Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/1855 a Consiliului din 10 octombrie 2017 de autorizare a României să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 265 din 14 octombrie 2017]

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Tel: +40 21 225 3708

Daniel Anghel

Tax and Legal Services Leader, Romania

Tel: +40 21 225.3794

Diana Coroabă

Partner, Tax Services

Tel: +40 21 225 37 94

Ionuţ Sas

Partner, Tax Services, Romania

Tel: +40 21 225 3741

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner

Tel: +40 21 225.3708

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de consultanta fiscala si juridica, Romania

Tel: +40 21 225.3794

Diana Coroabă

Partener, Consultanță fiscală

Tel: +40 21 225.3794

Ionuţ Sas

Partener, Romania

Tel: +40 21 225 3741

Follow us