TVA aferentă cheltuielilor legate în mod direct și imediat de intenția vânzării de acțiuni este nedeductibilă

Pe scurt

Recent au fost publicate concluziile Avocatului General al Curții de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”) în cauza C-502/17 C&D Foods Acquisition ApS, care statuează faptul că TVA aferentă cheltuielilor legate în mod direct și imediat de intenția vânzării de acțiuni este nedeductibilă.

In detaliu

În speța dezbătută, C&D Foods Acquisition ApS („Societatea” sau „C&D Foods”) este o societate daneză care a intenționat să vândă acțiunile pe care le deținea indirect într-o subfilială, către care presta servicii de administrare taxabile. În vederea vânzării acțiunilor respective, Societatea a achiziționat diverse servicii, pentru care și-a dedus TVA. Întrucât, în cele din urmă, Societatea a renunțat la eforturile de a vinde acțiunile respective, în lipsa unui cumpărător, autoritățile fiscale din Danemarca i-au respins Societății deducerea sumelor TVA aferente acelor achiziții.

Concluziile Avocatului General:

  • Atât actele pregătitoare în vederea începerii unei activități economice, cât și actele care duc la încetarea acesteia fac parte din activitatea economică respectivă. Ca atare, dacă o societate holding nu mai desfășoară activitatea economică derulată anterior vânzării acțiunilor deținute indirect într-o subfilială (i.e. prestarea de servicii de administrare în beneficiul subfilialei), ca urmare a vânzării acțiunilor respective, acea vânzare reprezintă o activitate economică;
  • TVA aferentă cheltuielilor ocazionate de demersul unei societăți holding de a vinde acțiunile deținute indirect într-o subfilială nu este deductibilă în cazul în care există o legătură directă și imediată între cheltuielile în cauză și demersul de a vinde acțiunile respective (i.e. operațiune scutită de TVA fără drept de deducere), chiar dacă societatea holding prestează servicii taxabile în beneficiul subfilialei;
  • TVA aferentă cheltuielilor în cauză este deductibilă doar dacă nu există o legătură directă și imediată între cheltuieli și demersul de a vinde acțiunile, adică numai dacă există o legătură între cheltuieli și întreaga activitate economică a societății holding (care include și activități taxabile).
[Sursa: Concluziile avocatului general în Cauza C-502/17 C&D Foods Acquisition ApS împotriva Skatteministeriet - Cheltuieli efectuate pentru servicii achiziționate în legătură cu cesionarea preconizată a unor titluri de participare la o filială, publicată pe site-ul Curia.europa.eu, la data de 6 septembrie 2018]

De reținut

Această concluzie subliniază faptul că persoanele impozabile nu au dreptul la deducerea TVA aferente achizițiilor de servicii necesare vânzării de acțiuni atunci când există o legătură directă și imediată între cheltuieli și demersul de a vinde acțiunile.

În măsura în care CJUE va urma concluziile Avocatului General, este important de reținut că o astfel de hotărâre ar putea fi extinsă asupra tuturor cazurilor în care se intenționează vânzarea de acțiuni, în ceea ce privește deducerea TVA aferente cheltuielilor ocazionate de acest proces.

© [2018] [ PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L ]. Toate drepturile rezervate. PwC și PricewaterhouseCoopers semnifică rețeaua de firme PwC și/sau una sau mai multe firme individuale membre ale acesteia, fiecare fiind persoană juridică cu statut independent. Vă rugăm să accesați site-ul www.pwc.com/structure pentru mai multe detalii. Prezentul material a fost întocmit exclusiv cu titlul de recomandări generale în probleme de interes și nu constituie consultanță profesională. Nu se recomandă să acționați pornind de la informațiile cuprinse în acest text fără a apela în prealabil la consultanță profesională de specialitate. Nu se oferă nicio declarație sau garanție (explicită sau implicită) cu privire la acuratețea sau integralitatea informațiilor incluse în acest document și, în măsura permisă de lege, PwC nu acceptă și nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație de diligență pentru niciun fel de consecință a niciunei hotărâri de a acționa sau nu, luate de dumneavoastră sau orice terț, pe baza informațiilor cuprinse în acest document, și pentru nicio decizie luată pe baza acestora. Scopul PwC este de a construi încredere în cadrul societății și de a contribui la rezolvarea unor probleme importante. PwC este o rețea de firme prezentă în 158 de țări cu mai mult de 236.000 de specialiști dedicați oferirii de servicii de calitate de audit, consultanță fiscală și consultanță pentru afaceri. Spuneți-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră și descoperiți mai multe informații despre noi vizitând site-ul www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us