Actualizarea formularului 120 “Decont privind accizele”

30/01/18

Pe scurt

A fost publicat Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 4160/2017, prin care se actualizează modelul si conținutul formularului 120 "Decont privind accizele".

Modelul actualizat al declarației 120 se aplică începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului 2017. Totodată, formularul  le dă posibilitatea succesorilor persoanelor / entităților care și-au încetat existența să îndeplinească obligațiile fiscale aferente perioadei în care persoana / entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.  

În detaliu

În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, declarația 120 se completează astfel: 

  • se bifează rubrica “Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală”,
  • se completează codul de identificare fiscală a succesorului, în rubrica din formular prevăzută în acest scop;
  • se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența, în rubrica numită “Cod de identificare fiscală” ;

Noul model al Decontului privind accizele se aplică începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2017.

[Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4160/28.12.2017 privind modificarea si completarea Ordinului președintelui ANAF nr.3.386/2016 pentru aprobarea modelului si conținutului formularului 120 "Decont privind accizele", publicat în Monitorul Oficial nr. 14 la data de 8 ianuarie 2018]

De reținut

Pentru obligațiile aferente anului fiscal 2017, contribuabilii trebuie să utilizeze modelul actualizat al decontului 120 privind accizele, inclus în Ordinul (ANAF) nr. 4160/2017. Dacă sunteți succesorul unei persoane / entități care și-a încetat activitatea, vă recomandăm să urmați instrucțiunile de completare prevăzute în acest Ordin.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us