TVA aferentă cheltuielilor ocazionate de intenția achiziționării de acțiuni - deductibilă, în anumite condiții

Pe scurt

Recent a fost publicată Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”) în cauza C-249/17 Ryanair Ltd împotriva The Revenue Commissioners (administrația fiscală din Irlanda), care statuează faptul că TVA aferentă cheltuielilor ocazionate de intenția achiziționării de acțiuni într-o societate, în vederea prestării de servicii taxabile, este deductibilă.

In detaliu

În speța dezbătută, Ryanair Ltd este o societate din Irlanda care a intenționat să achiziționeze acțiunile altei companii aeriene, către care să presteze servicii de management în calitate de unic acționar. În vederea dobândirii acțiunilor respective, societatea a achiziționat diverse servicii, pentru care și-a dedus TVA. Întrucât în cele din urmă Ryanair Ltd nu a achiziționat integral compania și deci nu a mai prestat servicii de management, administrația fiscală din Irlanda i-a respins societății dreptul de deducere a TVA aferente acelor achiziții.

Curtea a urmat opinia Avocatului General și a conchis că societățile care efectuează acte pregătitoare în cadrul proiectelor de achiziționare de acțiuni ale unei entități cu intenția de a furniza acesteia din urmă servicii de administrare supuse TVA sunt considerate drept persoane impozabile. De asemenea, potrivit hotărârii Curții, cheltuielile suportate de societăți într-un asemenea context au o legătură directă și imediată cu activitatea economică taxabilă (prestare de servicii de management), deci TVA aferentă acestor cheltuieli este deductibilă.

[Sursa: Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-249/17 Ryanair Ltd împotriva The Revenue Commissioners - Cheltuieli pentru prestări efectuate în cadrul achiziționării tuturor acțiunilor unei întreprinderi – Dreptul de deducere a TVA‑ului achitat în amonte – Eșecul preluării unei întreprinderi concurente, publicată pe site-ul Curia.europa.eu, la data de 19 octombrie 2018]

De reținut

Această concluzie subliniază faptul că persoanele impozabile au dreptul la deducerea TVA aferente achizițiilor de servicii necesare procurării de acțiuni, pe baza intenției persoanei impozabile de a presta servicii taxabile către compania preluată, indiferent de rezultatul demersului de achiziție a acelor acțiuni.

© [2018] [ PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L ]. Toate drepturile rezervate. PwC și PricewaterhouseCoopers semnifică rețeaua de firme PwC și/sau una sau mai multe firme individuale membre ale acesteia, fiecare fiind persoană juridică cu statut independent. Vă rugăm să accesați site-ul www.pwc.com/structure pentru mai multe detalii. Prezentul material a fost întocmit exclusiv cu titlul de recomandări generale în probleme de interes și nu constituie consultanță profesională. Nu se recomandă să acționați pornind de la informațiile cuprinse în acest text fără a apela în prealabil la consultanță profesională de specialitate. Nu se oferă nicio declarație sau garanție (explicită sau implicită) cu privire la acuratețea sau integralitatea informațiilor incluse în acest document și, în măsura permisă de lege, PwC nu acceptă și nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație de diligență pentru niciun fel de consecință a niciunei hotărâri de a acționa sau nu, luate de dumneavoastră sau orice terț, pe baza informațiilor cuprinse în acest document, și pentru nicio decizie luată pe baza acestora. Scopul PwC este de a construi încredere în cadrul societății și de a contribui la rezolvarea unor probleme importante. PwC este o rețea de firme prezentă în 158 de țări cu mai mult de 236.000 de specialiști dedicați oferirii de servicii de calitate de audit, consultanță fiscală și consultanță pentru afaceri. Spuneți-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră și descoperiți mai multe informații despre noi vizitând site-ul www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us