TVA aferentă cheltuielilor ocazionate de intenția achiziționării de acțiuni - deductibilă, în anumite condiții

06/06/18

Pe scurt

Recent au fost publicate concluziile avocatului general al Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-249/17 Ryanair Ltd împotriva The Revenue Commissioners, care statuează faptul că TVA aferentă cheltuielilor ocazionate de intenția achiziționării de acțiuni într-o societate, în vederea prestării de servicii taxabile, este deductibilă.

În detaliu

În speța dezbătută, Ryanair Ltd este o societate din Irlanda care a intenționat să achiziționeze acțiunile altei companii aeriene, către care să presteze servicii de management în calitate de unic acționar. În vederea dobândirii acțiunilor respective, societatea a achiziționat diverse servicii, pentru care și-a dedus TVA. Întrucât în cele din urmă Ryanair Ltd nu a achiziționat integral compania și deci nu a mai prestat servicii de management, organele de inspecție fiscală din Irlanda i-au respins societății dreptul de deducere a TVA aferente acelor achiziții.

Avocatul general a conchis că achiziția unei societăți în vederea ​prestării de servicii taxabile către acea societate reprezintă​ o activitate economică care dă drept de deducere a TVA. De asemenea, potrivit avocatului general, cheltuielile suportate de către cumpărător într-un asemenea context au o legătură directă și nemijlocită cu acea activitate economică taxabilă, deci TVA aferentă acestor cheltuieli este deductibilă.

[Sursa: Concluziile avocatului general în Cauza C-249/17 Ryanair Ltd împotriva The Revenue Commissioners - Cheltuieli pentru prestări efectuate în cadrul achiziționării tuturor acțiunilor unei întreprinderi – Dreptul de deducere a TVA‑ului achitat în amonte – Eșecul preluării unei întreprinderi concurente, publicată pe site-ul Curia.europa.eu, la data de 3 mai 2018]

De reținut

Această concluzie subliniază faptul că persoanele impozabile au dreptul la deducerea TVA aferente achizițiilor de servicii necesare procurării de acțiuni, pe baza intenției persoanei impozabile de a presta servicii taxabile către compania preluată, indiferent de rezultatul demersului de achiziție a acelor acțiuni.

În măsura în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene va urma concluziile avocatului general, este important de reținut că o astfel de hotărâre ar putea fi extinsă asupra tuturor cazurilor în care se  intenționează achiziția de acțiuni în vederea obținerii de venituri taxabile (și nu doar în vederea obținerii de dividende).

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us