TVA aferentă avansurilor pentru achiziții de bunuri/servicii care nu mai au loc este deductibilă

27/06/18

Pe scurt

Recent a fost publicată decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”) în cauzele conexe C‑660/16 Finanzamt Dachau împotriva Achim Kollross și C-661/16 Finanzamt Goppingen împotriva Erich Wirtl, care statuează faptul că TVA aferentă avansurilor pentru achiziții de bunuri/servicii care nu mai au loc este deductibilă, în anumite condiții.

În detaliu

În spețele dezbătute, domnii Achim Kollross și Erich Wirtl sunt două persoane impozabile care au achitat unor furnizori avansuri pentru achiziția unor bunuri, deducându-și TVA aferentă. Întrucât, ulterior, furnizorii lor au intrat în insolvență, aceștia nu le-au mai vândut celor două persoane impozabile bunurile pentru care încasaseră avansurile respective, nerestituindu-le sumele încasate. Deoarece cele două persoane impozabile își deduseseră TVA la momentul achitării avansurilor în cauză, autoritățile fiscale din Germania le-au respins acest drept, pe motiv că furnizorii respectivi comiseseră fapte de înșelăciune, fără a fi implicați însă în fapte de evaziune fiscală.

 

Curtea a hotărât că dreptul de deducere a TVA aferente plății unui avans pentru o achiziție care nu mai are loc nu poate fi refuzat beneficiarului, dacă acesta a achitat avansul cu bună credință (respectiv dacă acesta cunoștea toate datele referitoare la acea achiziție viitoare, care părea certă) și dacă nu mai poate recupera contravaloarea achiziției de la furnizor. Desigur, dacă beneficiarul știa sau ar fi trebuit să știe că achiziția respectivă era incertă, acest drept îi poate fi refuzat.

[sursa: Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele conexe C-660/16 Finanzamt Dachau împotriva Achim Kollross și C-661/16 Finanzamt Goppingen împotriva Erich Wirtl, publicată pe site-ul curia.europa.eu în data de 31 mai 2018]

De reținut

Această decizie subliniază faptul că dreptul unei persoane impozabile la deducerea TVA pentru un avans achitat se poate menține și la momentul la care se constată că achiziția respectivă nu va mai avea loc, atât timp cât beneficiarul:

  • se află în imposibilitatea de a recupera taxa respectivă de la furnizorul care a încasat avansul;
  • nu știa sau nu ar fi trebuit să știe că achiziția respectivă era incertă.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us