Băuturile fermentate spumoase cu o suprapresiune de peste 1,5 bar dar sub 3 bari devin băuturi fermentate liniștite și în Nomenclatura combinată

19/03/18

Pe scurt

Prin recentul Regulament de punere în aplicare (UE) 2018/396 al Comisiei din 13 martie 2018 a fost armonizat la „3 bari sau mai mult” pragul de suprapresiune pentru definiția băuturilor fermentate spumoase, pentru a asigura consecvența si interpretarea uniformă a Nomenclaturii combinate și a Directivei 92/83/CEE a Consiliului.

 

În detaliu

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/396 al Comisiei din 13 martie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun aduce modificări în ceea ce privește suprapresiunea băuturilor fermentate spumoase din nota complementară 10 de la capitolul 22 din partea a doua a Nomenclaturii combinate („NC”).

Astfel, conform noilor modificări, vor fi considerate băuturi fermentate spumoase și vor fi încadrate tarifar la codurile tarifare NC 22060031 și 22060039 doar băuturile alcoolice fermentate a căror suprapresiune depășește 3 bari.

Băuturile fermentate cu o suprapresiune de peste 1,5 bar dar sub 3 bari, considerate spumoase și încadrate tarifar la codurile tarifare NC 22060031 și 22060039 până la data intrării in vigoare a prezentului regulament, sunt considerate de acum înainte băuturi fermentate liniștite și vor trebui încadrate tarifar la alte coduri tarifare ale Nomenclaturii combinate.

[Sursa: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/396 al Comisiei din 13 martie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 71/37 la data de 14 martie 2018]

De reținut

Începând cu 3 aprilie 2018, data intrării în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/396, codurile tarifare NC 22060031 și 22060039 nu mai sunt valabile pentru băuturile fermentate cu o suprapresiune de peste 1,5 bar dar sub 3 bari, aceste băuturi fiind considerate liniștite și conform Nomenclaturii combinate.

Recomandăm societăților implicate în tranzacții sau activități cu astfel de produse să efectueze o analiză detaliată pentru a determina impactul acestor modificări. Echipa PwC vă poate oferi asistență în efectuarea unei astfel de analize.

 

Pentru o discuție mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us