Băuturile fermentate spumoase cu o suprapresiune de peste 1,5 bar dar sub 3 bari devin băuturi fermentate liniștite și în Nomenclatura combinată

19/03/18

Pe scurt

Prin recentul Regulament de punere în aplicare (UE) 2018/396 al Comisiei din 13 martie 2018 a fost armonizat la „3 bari sau mai mult” pragul de suprapresiune pentru definiția băuturilor fermentate spumoase, pentru a asigura consecvența si interpretarea uniformă a Nomenclaturii combinate și a Directivei 92/83/CEE a Consiliului.

 

În detaliu

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/396 al Comisiei din 13 martie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun aduce modificări în ceea ce privește suprapresiunea băuturilor fermentate spumoase din nota complementară 10 de la capitolul 22 din partea a doua a Nomenclaturii combinate („NC”).

Astfel, conform noilor modificări, vor fi considerate băuturi fermentate spumoase și vor fi încadrate tarifar la codurile tarifare NC 22060031 și 22060039 doar băuturile alcoolice fermentate a căror suprapresiune depășește 3 bari.

Băuturile fermentate cu o suprapresiune de peste 1,5 bar dar sub 3 bari, considerate spumoase și încadrate tarifar la codurile tarifare NC 22060031 și 22060039 până la data intrării in vigoare a prezentului regulament, sunt considerate de acum înainte băuturi fermentate liniștite și vor trebui încadrate tarifar la alte coduri tarifare ale Nomenclaturii combinate.

[Sursa: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/396 al Comisiei din 13 martie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 71/37 la data de 14 martie 2018]

De reținut

Începând cu 3 aprilie 2018, data intrării în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/396, codurile tarifare NC 22060031 și 22060039 nu mai sunt valabile pentru băuturile fermentate cu o suprapresiune de peste 1,5 bar dar sub 3 bari, aceste băuturi fiind considerate liniștite și conform Nomenclaturii combinate.

Recomandăm societăților implicate în tranzacții sau activități cu astfel de produse să efectueze o analiză detaliată pentru a determina impactul acestor modificări. Echipa PwC vă poate oferi asistență în efectuarea unei astfel de analize.

 

Pentru o discuție mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Tel: +40 21 225 3708

Daniel Anghel

Tax and Legal Services Leader, Romania

Tel: +40 21 225.3794

Diana Coroabă

Partner, Tax Services

Tel: +40 21 225 37 94

Ionuţ Sas

Partner, Tax Services, Romania

Tel: +40 21 225 3741

Follow us