Modificări semnificative privind evitarea dublei impuneri

Jun 26, 2017

Pe scurt

La data de 7 iunie România a aderat la convenţia multilaterală privind implementarea în tratatele de evitare a dublei impuneri a măsurilor legate de combaterea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor (MLI).

Modificările sunt numeroase şi afectează o paletă largă de prevederi ale tratatelor de evitare a dublei impuneri. Acest buletin își propune să aducă clarificări cu privire la aplicabilitatea MLI. 

În detaliu

Care este scopul MLI?

 • MLI vine în completarea tratatelor de evitare a dublei impuneri cu prevederi legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, preluate din planul de măsuri BEPS.
 • Aceste modificări pot afecta substanţial modul de impozitare a tranzacţiilor transfrontaliere.

Care sunt opţiunile României?

Dintre măsurile propuse de MLI pentru care România a optat, menţionăm:

 • Concentrare pe substanţa economică a tranzacţiilor: prin introducerea unei reguli conform căreia prevederile tratatelor de evitare a dublei impuneri nu se aplică în cazul tranzacţiilor al căror principal obiectiv îl constituie obţinerea unui beneficiu fiscal.
 • O amplă revizuire a conceptului de sediu permanent:

(i)   noi prevederi privind agentul dependent (de exemplu, cu impact direct asupra structurilor de comisionar);

(ii)  evaluarea activităţilor auxiliare / preparatorii având în vedere substanţa operaţiunilor (de exemplu, nu ne mai raportăm doar la o listă de activităţi prevăzută explicit în tratatele de evitare a dublei impuneri);

(iii)   la evaluarea existenţei unui sediu permanent se vor lua în calcul toate activităţile desfăşurate de către o entitate sau părţile sale afiliate într-un stat contractant (regula anti-fragmentare); (iv) noi reguli privind existenţa unui sediu permanent în cazul şantierelor de construcţii.

 • Revizuirea conceptului de rezidenţă fiscală pentru companii: locul conducerii efective nu mai reprezintă criteriul pe baza căruia se stabileşte automat rezidenţa fiscală. De acum înainte, rezolvarea conflictelor de rezidenţă se va face pe baza procedurii amiabile. In practică, această regulă poate avea efecte dramatice pentru companii, prin crearea de dublă impunere.
 • Soluţionarea conflictelor: se extinde aplicabilitatea procedurii amiabile (de exemplu, pentru stabilirea rezidenţei fiscale, sau în cazul ajustărilor privind preţurile de transfer). De reţinut că România nu a optat pentru aplicarea procedurii de arbitraj în cazul în care nu se ajunge la un acord prin procedura amiabilă în termen de doi ani. Acest aspect poate spori incertitudinea în cazul unor conflicte privind aplicarea / interpretarea tratatelor (conducând la dublă impunere).
 • Eliminarea metodei scutirii: în ceea ce priveşte evitarea dublei impuneri, se va aplica exclusiv metoda creditului, iar metoda scutirii nu va mai fi aplicată în cazul României.
 • Impozitarea dividendelor: se introduce o nouă condiţie privind o perioadă minimă de deţinere de 365 de zile pentru aplicarea prevederilor mai favorabile privind dividendele.
 • Pe pagina web a OCDE este disponibilă lista transmisă de România, care cuprinde tratatele de evitare a dublei impuneri care vor intra sub incidenţa MLI, precum şi modificările propuse (România a inclus în această listă toate tratatele de evitare a dublei impuneri în vigoare la acest moment).

Când produce efecte?

 • Practic, MLI va produce efecte numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
  • ambele ţări care sunt parte la un tratat de evitare a dublei impuneri au aderat la MLI;
  • ambele ţări au inclus celălalt stat în lista tratatelor care intră sub incidenţa MLI. La acest moment, numai 47 de state din lista de 91 transmisă de România îndeplinesc aceste condiţii, dar lista este în continuare deschisă.
  • ambele ţări au ratificat în Parlament modificările propuse în baza MLI.
 • OCDE va centraliza informațiile transmise de fiecare ţară prin intermediul unui instrument online, care va putea fi accesat cel mai probabil la sfârșitul acestui an.

Cum produce efecte?

1.       Când există reciprocitate (ambele jurisdicții optează pentru aceleași modificări), prevederile din MLI adoptate vor prevala asupra textului tratatului de evitare a dublei impuneri.

2.       Acolo unde nu există  reciprocitate cu privire la modificările ratificate de cele două state, MLI nu va produce efecte (cu unele excepții). Totuși, respectivele jurisdicții vor avea posibilitatea de a se angaja în negocieri bilaterale pentru a ajunge la un consens, sau pentru a aduce modificări /  completări convenţiei MLI, chiar şi după ratificarea acesteia. 

[Sursa: Comunicat de presa emis de OCDE pe data de 7 iunie 2017]
 

De reținut

MLI este un instrument care permite modificarea coordonată şi eficientă a tratatelor de evitare a dublei impuneri, eliminând negocierile bilaterale. Modificările sunt numeroase şi afectează o paletă largă de prevederi ale tratatelor de evitare a dublei impuneri.  

Companiile trebuie să analizeze în detaliu aceste modificări pentru a stabili impactul asupra tranzacţiilor si modelului lor de afaceri.

 

Să discutăm

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionuț Simion

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra Târlescu

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us