Implementarea în România a obligaţiei de raportare pentru grupurile de întreprinderi multinaționale (raportarea CbC)

Jun 21, 2017

Pe scurt

În data de 9 iunie 2017 Guvernul Român a adoptat legislația necesară pentru implementarea în România a cerințelor de raportare pentru fiecare țară în parte („CbC”), care transpune în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2016/881 din 25 mai 2016.

Noile prevederi privind raportarea CbC urmează inițiativele cuprinse în Măsura 13 din proiectul OCDE privind Combaterea Erodării Bazei Impozabile și a Transferului Profiturilor („BEPS”).

Astfel, societățile-mamă finale din România care controlează un grup de întreprinderi multinaționale („MNE”), al cărui venit total consolidat la nivelul grupului este mai mare de 750 milioane euro, vor avea obligația să depună raportări CbC către autoritățile fiscale din România, în conformitate cu noile reglementări. Aceste prevederi vor afecta și alte companii românești care fac parte dintr-un grup MNE, chiar dacă acestea nu sunt societăți-mamă ale grupului.

În detaliu

La data de 9 iunie 2017 Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 42/2017, care aduce modificări Codului de procedură fiscală în vederea alinierii legislației naționale la prevederile Directivei (UE) 2016/881 din 25 mai 2016.

În general, noua legislație este în conformitate cu Directiva UE. Cu toate acestea, au existat unele clarificări suplimentare, cum ar fi regimul de sancțiuni și dispoziții specifice, care sunt detaliate mai jos.

Cerințe de raportare

În conformitate cu noile prevederi, o entitate rezidentă fiscal în România care:

 • este entitate-mamă finală a unui grup MNE cu venituri consolidate de peste 750 milioane euro; și
 • are obligația de întocmire a situațiilor financiare consolidate ale grupului

va avea obligația să depună raportul CbC la autoritățile fiscale române în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului MNE.

Rapoartele CbC primite de autoritățile fiscale române vor fi comunicate către alte autorități fiscale străine interesate, prin intermediul schimbului automat de informații, în termen de 15 luni de la ultima zi a anului fiscal. Cu toate acestea, pentru primul an fiscal al grupului MNE, care începe la 1 ianuarie 2016 sau ulterior, raportul CbC va fi comunicat în termen de 18 luni de la ultima zi a anului fiscal.

De asemenea, legislația din România permite raportarea CbC de către o așa-numită "societate-mamă surogat". Mai exact, o entitate rezidentă fiscal în România poate fi desemnată de respectivul grup de întreprinderi multinaționale ca unic substitut pentru societatea-mamă finală pentru a depune raportul CbC în România.

În plus, alte entități rezidente în România vor fi obligate să depună raportul CbC dacă îndeplinesc unul dintre criteriile de mai jos:

 • societatea-mamă finală a grupului nu are obligația de raportare CbC în jurisdicția sa de rezidență fiscală;
 • jurisdicția în care își are rezidența fiscală societatea-mamă finală este parte la un acord internațional în vigoare la care România este parte, dar nu este parte la un acord privind stabilirea autorității competente în vigoare la care România este parte;
 • în jurisdicția în care își are rezidența fiscală societatea-mamă finală care depune raportul CbC s-a produs un eșec sistemic privind schimbul automat de informații.

Conținutul raportului CbC

Informațiile care trebuie incluse în raportul CbC sunt următoarele:

 • Informații agregate pentru fiecare jurisdicție în care operează grupul MNE privind suma veniturilor, profitul/ pierderile anterioare impozitării veniturilor, numărul de salariați, impozitul pe venit plătit, impozitul pe venit acumulat, capitalul declarat, profitul nedistribuit, imobilizările corporale, altele decât numerarul sau echivalentele de numerar;
 • Informații referitoare la toate entitățile constitutive ale grupului MNE și jurisdicția acestora, cu indicarea principalelor domenii de activitate economică.

Modelul și conținutul raportului CbC, inclusiv modelul formularului de notificare, vor fi introduse ulterior printr-un ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Penalități

Conform legii, nedepunerea şi depunerea cu întârziere sau depunerea incompletă ori incorectă a raportului CbC vor fi sancționate după cum urmează:

 • cu amendă între 70.000 RON și 100.000 RON pentru nedepunerea raportului CbC;
 • cu amendă între 30.000 RON și 50.000 RON pentru depunerea cu întârziere, depunerea incompletă sau incorectă a raportului CbC.

Regimul lingvistic al schimbului de rapoarte CbC

Noua legislație permite autorităților fiscale din România schimbul, cu alte state membre, al rapoartelor CbC în limba română sau în orice altă limbă oficială din Uniunea Europeană.

Notificări

Entitățile rezidente în România care fac parte dintr-un grup MNE trebuie să notifice autorităților fiscale din România dacă sunt entități-mamă finale, entități-mamă surogat sau altă entitate rezidentă în România care are obligația de depunere a raportului CbC. În mod alternativ, entitatea rezidentă în România trebuie să notifice autorității fiscale din România cu privire la identitatea membrului MNE care depune raportul CbC și a rezidenței sale.

Conform legislației, termenul acestei notificări este până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de raportare al respectivului grup MNE, dar nu mai târziu de termenul de depunere a declarației fiscale a respectivei entități constitutive pentru anul fiscal precedent.

Intrare în vigoare

Data intrării în vigoare a noii legislații este 23 iunie 2017. Prevederile vor fi aplicabile anilor fiscali care încep la 1 ianuarie 2016 sau ulterior.

De reținut

Introducerea schemei de raportare CbC este un pas important în legislația privind prețurile de transfer din România, fiind prima dată când grupurilor MNE românești li se impun cerințe de raportare.

Având în vedere aceste reguli, entitățile-mamă românești, dar și alte companii românești care fac parte dintr-un grup MNE, inclusiv sediile permanente, ar trebui:

 • să evalueze dacă filialele din România vor fi afectate de  noile cerințe și modul în care acestea vor avea un impact asupra operațiunilor și obligațiilor de conformare;
 • să înceapă pregătirea pentru colectarea și revizuirea informațiilor necesare care urmează a fi depuse, în conformitate cu cerințele de raportare CbC;
 • să efectueze o evaluare a riscurilor pentru identificarea potențialelor arii de expunere și să elaboreze o strategie de răspuns.

 

Să discutăm

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us